Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

ІV упражнения от Учителя, дадени през 1926 г. на Витоша

 

На 3 май 1926 г. беше вторият ден на Великден и направихме екскурзия до Витоша. Учителя всякога ни извеждаше на Витоша през втория ден на Великден. Пристигнахме на Ел-Шадай и първо направихме молитва.

І. Упражнение за развиване на чакрите.

Седнахме на колело около Учителя с крака, прострени напред.

„Тези гимнастически упражнения са за развиване на чакрите: при сърцето, гръкляна, слънчевия възел и третото око. Те трябва да се правят точно, без погрешки.

1. Ръцете изнесени хоризонтално напред. След това се поставят с върховете на пръстите върху пръстите на краката, после ръцете се движат настрани, нагоре до над главата и след това – връщане назад до пръстите на краката. Това се повтаря няколко пъти.

2. Ръцете – изнесени хоризонтално напред. След това се поставят върху коленете. После ръцете се движат отстрани на тялото и нагоре до над главата. Следва тяхното връщане към коленете. Това упражнение се повтаря няколко пъти.

3. Двете ръце се поставят върху слънчевия възел, съсредоточаване в енергията, а след това ръцете се поставят отзад на кръста, като също е необходимо специално съсредоточаване. 

4. Едната ръка се поставя на слънчевия възел, а другата – на гърлото. След това се разменят ръцете. 

5. Двете ръце се поставят на слепите очи от двете страни.

6. Едната ръка – върху коляното, а другата – върху гърдите на срещната страна на тялото. След това ръцете се поставят обратно.

Чакрите трябва да се хранят и да се развиват с известни енергии. По някой път върху тези органи се натрупват отрицателни енергии. Вие всички сте усещали при слепите очи една тежест или, че паметта ви е обременена. Тогава направете тези упражнения и вижте дали можете да снемете тази натрупана енергия надолу, понеже тя е по-низша и трябва да слезе към стомаха и оттам да се прати през краката и пръстите навън. 

Тези упражнения са като молитва за облагородяване на енергиите. В това състояние, в което се намирате, без такива упражнения не бихте могли да се развиете. 

Във всички школи се е отдавало важно значение на положението, което се заема при молитва. Индусите практикуват т. нар. индуско сядане: двата крака един под друг. При такова положение на краката ръцете могат да опират земята или да се поставят върху коленете, или пък дясната ръка се поставя на главата отстрани, а лявата ръка се полага върху коляното, а после може да се разменят. При всяко положение имаме и различни резултати. Това е цяла наука. Коленете са с положителна сила, свързана с Природата. Когато поставиш ръката от дясната страна на главата, а лявата ръка върху коляното, образува се цял кръг.

Индуското сядане не е кръстосване – краката се поставят не кръстосани, а успоредни: левият крак е в ъгъл под коляното на десния крак, а петата на десния крак е под пищяла на левия и обратно. Това не е турски начин на сядане. Ако ги кръстосаме, ще имаме лоши резултати, а при правилен начин на сядане ще настъпи в нас мир. Когато имаш лоши желания или безпокойства, при такова индуско сядане ще навлезе мир. Когато поставяш ръцете си по един от горните начини, ще се успокоиш и ще можеш да възприемеш това, което ти телеграфират от Невидимия свят. Хубаво е първо да опреш с ръце земята, след това да ги поставиш върху коленете, а после ще слушаш. Но няма да се влияеш от похвалите, които могат да ти прошепнат от Невидимия свят. 

– Какво влияние има колениченето?

– Като гимнастическо упражнение сядането на колене е добро, но не и за религиозно упражнение. Това е изкривяване на едно учение, защото Земята е положителна, коленете – също и когато дойде положително с положително, те ще се отблъснат. Тези, които се молят на колене, не са прави.

(На полянките около извора често пъти групата ни от десетина души правихме упражненията за развиване на чакрите, дадено от Учителя през 1926 г. – Светлозар Няголов – 19 том на „Изгрева“)

ІІ. Упражнение за обнова.

Друго упражнение: Можете да легнете на земята на гръб, с двете ръце под главата. Хубаво е да легнете на земята с главата на север и при това дясната ръка отдолу, а лявата – над нея. И двете ръце обърнати с гръб надолу, към земята. Значи, гърбът на дясната ръка се допира до тревата. Това да става в такъв слънчев ден като днешния. При такова упражнение човек се обновява.

Най-напред това упражнение се прави до една минута, догдето прочетете от 1 до 72. И след това ще станете. 72-то е мярката. През време на това упражнение дишайте дълбоко. След всяко броене до 72 човек ще се изправи, ще седне на тревата и ще допре ръцете си до пръстите на краката. Така човек може да приеме запас от много магнетизъм, толкова много, че може да помага на другите. В града всеки един от вас се тревожи от много неща и губи сили. Вследствие на изтегляне на такива сили от човека се явява неврастенията. Това упражнение може да се направи и в стаята, но на леглото, а не на пода. 

Малкото, което запомните, упражнявайте го и то ще ви принесе полза. Упражнявайте се сутрин, на обед или вечер. Тези упражнения ще ги пазите за вас. Те съставляват една наука. Ако ги погрешите, ще затворите ключа. Най-първо вие ще опитате тези неща, тъй че, като забогатеете, тогава дайте на всички. Но преди да сте потекли като една чешма, чакайте. Щом Природата ни направи съпричастни в своите блага, тогава можем да даваме. Това са нейни подаръци, могат да се прилагат. 

ІІІ. Упражнение с цветовете.

Ще ви дам едно упражнение с цветовете. Отначало ще получите цвето¬вете чрез призмата. Ще вземете червения, за да си го припомните. След това ще махнете призмата и мислено ще си представите, че се обливате с този цвят. Като че ли един душ от червена светлина ви облива отгоре. Това ще правите в понеделник три пъти: сутрин, обед и вечер. След това същото - във вторник, с портокаления цвят, в сряда - с жълтия и т.н. до виолетовия.

Когато правите тези упражнения, да сте в приятно разположение, настроение. Представете си, че животът ви е уреден.

ІV. Упражнението „Аум“ с движения.

След това изпяхме „Аум" и със следните движения при първото изпяване на „Аум": Ръцете се вдигат нагоре над главата и се срещат отстрани надолу, прави се едно обливане. Същото се прави при второто и третото изпяване на „Аум". След това, при изпяване на думата „Ом, Ом, Аумен", пак се прави обливане веднъж.

Трябва да се молите така: „Научи ме, Господи, как да приложа Божественото учение!" Човек трябва да има съзнание, че служи на Бога. Ще разрешите основния въпрос: Любов към Бога и тогава всичко друго може да се приложи.