Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Програма за І-ви национален Просветен съвет

27.10.2018

9:30 – Запознаване и хармонизиране;

Основен начин за общуване по време на събранията ни ще бъде т. нар. метод „Интегрален кръг“: https://www.facebook.com/events/1930944463634799/permalink/1951781888217723/

Участниците трябва да са запознати предварително!

10:00-11:00 – Методи и технология за обща работа на Просветния съвет – разработване на идея за създаване, формиране и развитие във времето на работни екипи:

 • Екип за издаване и разпространение на словото – предпечат, корекция и дизайн на корици;
 • Екип за преводи на Словото;
 • Екип за аудиобеседи;
 • Екип за стар правопис;
 • Екип за разработване на сайтове, програми и приложения;
 • Екип от координатори, които подпомагат разпространение на идеите на Просветния съвет;
 • Екип за координация с братствата по света;
 • Екип за подпомагане на творчески и културни дейности – музика, рисуване, поезия и др.

11:00-12:00 – Опит за приоритезиране на просветните задачи в краткосрочен и дългосрочен план:

 • Вътрешна просветна работа в Братството – работа за обогатяване на нашите знания и умения – курсове, братски срещи, семинари и др.
 • Работа с обществеността – публични лекции и беседи, културни и музикални събития и др.  

12:00-13:00 – Творчески задачи на Просветния съвет:

 • Представяне на проекти на отделните градове;
 • Създаване (събиране) и обработване братски архив по градовете;
 • История на Братството във всеки град/населено място;
 • Общи национални проекти на Просветния съвет.

13:00-14:00 – Братски обяд.

14:00-15:00 – Работа по Словото на Учителя:

 • Издаване и разпространяване – оформяне на екип за стар правопис;
 • Преводи – оформяне на екипи;

15:00-15:30 – Педагогически инициативи:

 • Детски лагери и срещи;
 • Педагогически форуми за обмен – творчески срещи, семинари и др.

15:30-16:00 – Издаване и разпространение на творчество на ученици на Учителя, както и на съвременни автори;

16:00-17:00 – Разпространение на просветните идеи чрез модерни технологии – предимства и недостатъци:

 • Фейсбук;
 • Ю-туб;
 • Електронни книги, таблети, телефони и др. електронни устройства;
 • Търсачки;
 • Създаване на различни приложения и др;

Обсъждане възможности за създаване на братска медия – телевизия, радио, канал в ю-туб и др.

18:00-20:00 – литературно-музикално представяне на „Призвание към народа ми“ – 120 години от даването му на българския народ.

28.10.2018

9:00-13:00 – Теми на събранието:

 • Методи на общуване в духа на Учението и на Новото време, приложими в братските групи и в общите ни събрания;
 • Представяне на свършената работа по братските групи през изминалата учебна година;

13:00 – Братски обяд