Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Извори предвечни, бликащи в недрата,

Капки нов живот даряват за душата.

Изобилно с радост земята напояват,

стремглави, ромолящи поточета създават.          

 

В гори и долини, без нито миг покой,

с песен те рисуват в света реки безброй.

Тичат бързоструйно към необятното море,

таз длъжност носят свята с любов и от сърце.

           

О, извори, прекрасни, изливйте безспир

красиви мисли, чувства, благодат и мир.

Жива изворна вода пълни жадните сърца

спомен ярък пази тя от пурпурни слънца.