Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Рождество Христово – най светлото и мистично време в годината!

Точно в периода на най-дългите нощи и на най-кратките дни.

Време съвпадащо със зимното слънцестоене;

Време съвпадащо с раждането на Новото слънце;

Време на дълбоко обръщане навътре към себе си;

Време на лична тишина, в която да изразим своята благодарност към всичко застигнало ни през тази година;

Време да изразим своята благодарност към всеки един, влязъл в нашия живот – дарил ни красиви мигове или подарил ни ценни уроци;

Време да изразим своята лична благодарност към всеки един, напуснал нашия живот под една или друга форма;

Време на анализ и ретроспекция;

Време на надежда;

Време на тихо и невидимо сътворение;

Време на молитва;

Време за молитва!

 

НА РОЖДЕСТВО

 

На Рождество звездите греят по-красиво

и над главите ни небето е покров,

сребро и пурпур оцветяват всичко сиво,

душите се разтварят за Любов.

 

На Рождество личи, че вярата е жива,

очаква всеки дни на чудеса.

Божествен лъч тъмата ни пробива,

докосват се земя и небеса.

 

Очите се поглеждат топло, мило,

дори коравият замисля добрина,

далече бяга всичко нечестиво,

в благ смях и песни просиява радостта!

                                               (Антония Йорданова)

 

Два цитата от Учителя за същността на понятието „Богородица“: „На мнозина се вижда чудно как е възможно човек да живее цял живот и нито през сърцето му, нито през ума му да е минало нещо нечисто. Който може да прекара един такъв живот, той ще бъде посетен от ангел Господен. В историята на човечеството има само един такъв пример – човек да бъде посетен от ангел. Това е станало с Мария, майката Христова, която живя чист, издържан живот, за което ангел Господен дойде при нея с поздравление. За да постигне своята цел, човек трябва да води абсолютно чист живот, проникнат от една велика идея; от музика, изкуство, поезия.“

„Какво представлява св. Богородица? Тя представлява жената с нейното сърце: детето е сърцето, което тя възпитава. Човек е дошъл в света да възпита, да възроди своето сърце, да го отгледа като дете. Питате: “Защо жените раждат?” – Чрез закона за раждането Бог ви учи как да възпитате своето дете, т.е. как да отглеждате вашето сърце. Ако майката даде на детето си чисто мляко, то ще бъде здраво, но ако млякото е развалено, детето ще умре.“

 

И накрая бихме искали да ви пожелаем: в уюта и в тишината на своето сърце всеки един да намери онова място на чиста любов, в което да осъзнае онази дълбока свързаност един с друг, онова място, в което аз потъвам и осъзнавам, че твоята болка е и моя болка, че твоята трудност е всъщност и моя трудност, че твоята радост е и моя радост.

И точно от това  ниво на свързаност, нека да осъзнаем същността на заедността. Защото именно в тази заедност е смисъла на Рождество Христово!

 

Текстът е подготвен от Ивелина Златарева за концерта на вокална трупа Зора" и приятели, посветен на Рождество Христово, изнесен в Бургас на 23 декември 2018 г.

Концертът може да се види тук: https://www.youtube.com/watch?v=LGV716XhhvI&feature=youtu.be