Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

РОДОСЛОВИЕ НА СИМ (според Библията)

1. Сим (известност, просперитет) – роден през 1548 г., умира през 2148 г. от Сътворението на Света на 600 години. Той е библейски патриарх, първороден син на Ной. Според написаното в книга Битие, Ной го благославя да бъде пръв между братята си.

2. Арфаксад – син на Сим, роден две години след потопа през 1648 г. от Сътворението на света (Бит. 10:22; 11:10). Седем рода го последваха преди Авраам; обаче той живя до периода след преселването на Авраам в Обетованата земя и освобождението на Лот от четиримата царе. Умрял през 2086 г. от Сътворението, на възраст 438 години.

3. Сала – син на Арфаксад, роден 1683 г., живял до 2116 г. от Сътворението;

4. Евер – син на Сала, роден 1713 г., живял до 2177 г. от Сътворението. Евер е последният от столетните патриарси. Евер надживява шест свои поколения, и самия Авраам, след смъртта на когото, за известно време е единствения прадядо на Исаак и Яков. Юдеите са известни под името Евреи на чужденците, а помежду си са се наричали, „Синове Израилеви“.

5. Фалек – син на Евер, и от четвъртия пояс на Сим. Нарича се Фалек (разделение), защото в негово време се раздели земята (Бит. 10:25, 11:16). Роден през 1747 г., живял до 1986 г. от Сътворението;        

6. Рагав – син на Фалек, роден през 1777 г., живял до 2016 г. от Сътворението. Той е живял по врме на започване строителството на Вавилонската кула;

7. Серух – потомък на Сим и прадядо на Авраам (Бит. 11:20-23; Лк. 3:35). Според едно Еврейско предание, той е първият от рода си, който паднал в идолопоклонство (И.Н. 24:2). Роден през 1809 г., живял до 2039 г. от Сътворението;

8. Нахор – Син на Серух и баща на Тара (Бит. 11:22-25; Лк. 3:34). Роден през 1839 г., живял до 1987 г. от Сътворението;

9. Тара – Нахоров син и баща на Авраам, Нахор и Аран (Бит. 11:24-26). Роден през 1868 г., живял до 2073 г. от Сътворението. Местопребиванието му е в Ур Халдейски. При първата покана на Авраам, да се пресели в Обетованата земя, Тара и цялото му домородство го придружават до Харан, в Месопотамия, (Бит. 11:31,32). През същата година той умрира в този град на двеста и пет годишна възраст. Св. Писание ясно казва, че Тара изпаднал в идолопоклонство, или че смесвал до едно време идолослужението с поклонението на истинния Бог (И.Н. 24:2,14), а някои смятат, че и Авраам сторил същото нещо, но че после Бог, като милостив към него, го убедил в суетата на идолослужението му, и че Авраам на свой ред вразумил баща си Тара.

10. Аврам (висок отец) – По-късно наречен Авраам (отец на множество) (Бит. 17:4,5). Великият основател на Еврейския народ. Син на Тара, потомък на Сим и роден в Ур – Халдейски град, през 1938 г. след Сътворението на света, (Бит. 11:27,28) и живял до 2113

Сара – 1948-2075 г. от Сътворението

Поколение на Аврам:

1. Исмаил – син на Авраам и Агар, роден през 2024 г. и жвял до 2161 г. след Сътворението.

2. Исак – един от прадедите на Еврейския народ и на Христа, син на Авраам и Сара, роден през 2038 г., живял до 2218 г.

Поколение на Исак:

1. Исав – син на Исак, и брат на Яков (Бит. 25гл.) Двамата Исакови синове са близнаци, и Исав, който се родил пръв, продал първородството си на Яков. Роден през 2098 г. от Сътворението.

2. Яков – Син на Исак и Ревека, и брат близнак на Исав. Тъй като при раждането си държал петата на брат си, го нарекли Яков, т.е. петодържец, който върви изотзад и препъва съперника си (Бит. 25:26). Роден през 2098 г. от Сътворението.

Поколение на Яков

От Лия

1. Рувим

2. Симеон

3. Леви

4. Юда

От Вала (слугинята на Рахил)

5. Дан

6. Нефталим

От Зелфа (слугинята на Лия)

7. Гад

8. Асир

От Лия

9. Исахар

10. Завулон

От Рахил

11. Йосиф

12. Вениамин