Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Учителя е дал на сестра Еленка [Цочева] от град Айтос модел на рокля за танцуване на Паневритмията със следните препоръки:

1. Всички шевове да бъдат ушити на ръка – зад игла.

2. Ръкавите да са зашити прави, в долния край също прави.

3. На рамото с две басти (зашити гънки) от по 2 см всяка, общо 4 см подвито; после 2 см празно и 4 см подвито.

4. Талията да бъде вързана от лявата страна – към сърцето.

Лента, която се слага върху облеклото – с бял цвят, широка 21 см, върху която се зашиват три златни гайтана, широки 0,5 см.

 

Рокля за съборни дни и специални случаи:

Лентата трябва да е дълга 1,80 м; да се сложи на дясното рамо и после да се върже отпред, при лявата страна на талията.

 (Из книгата „Езикът на движението и жеста“, издадена през пролетта на 2019 г.)