Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

„Богомилството“ от Боян Боев

Настоящата книга представлява статиите, които печатах в сп. „Житно зърно“, год. VI и VII, преработени, допълнени и разширени. Освен другите съчинения, от които съм се ползувал и които споменавам в текста, особено съм се ползувал от Словото на Учителя, което хвърля изобилна светлина върху всички въпроси и области на живота и специално върху богомилството.  (Боян Боев, 1937 г.)

Поддържаните файлови формати са:

PDF - за четене на устройства с голям екран и за отпечатване

MOBI - за четене с Kindle

EPUB - за четене с повечето компютри, таблети, смартфони и четци за е-книги.