Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

На 6 октомври 2019 г. в Бургас започва ежегодния курс по Паневритмия. Занятията ще се провеждат всяка неделя от 15:00-17:00 ч. от октомври 2019 г. до март 2020 г. в обновения физкултурен салон на ПГЕЕ "Константин Фотинов". Вход свободен. Телефон за контакти: 0895800958