Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Било е време когато Земята е била в много лоши условия. Тя при лошите условия се е отделила от Слънцето. Кое накара Земята да се отдели? Когато Юпитер се отдели, в Слънцето имаше спор за личните чувства. Личните чувства накараха Юпитер да се отдели. Когато се образува Марс, въпросът на Слънцето беше за война. Когато Земята се отделила, въпросът бил за богатство. Колко богатство трябва да има е било въпрос. Земята била на особено мнение и излязла. Когато се образувала Венера, въпросът е бил за любовта и понеже Венера била на особено мнение тя се отделила. Когато Меркурий се е отделил, въпросът е бил за търговия.

Ето една нова теория за отделянето на планетите. Как се е образувала слънчевата система. Това отделяне се обуславя на известни идеи. Юпитер е най-голямата планета от всички. Когато Сатурн се е отделял, философски въпроси е имало. Сатурн не се е съгласил и се е отделил.

Сатурновите типове са едни от най-старите жители на слънчевата система. Обаче, Уран и Нептун са излезли преди Сатурн. Техните жители са по-стари от тия на Сатурн. Когато са се отделили Уран, Нептун, тогава социални въпроси са се разрешавали. Тия въпроси сега ние разрешаваме.  Понеже, не били в съгласие със Слънцето, казват: „Ще се отделим.“ Отделят се, Слънцето ги изпраща, казва: „Уреждайте живота.“

Уран се занимава с духовните дарби, но и урановите типове са базиргяни (търговци). Единствените, които са останали чисти, това са слънчевите типове, не са скържави. Уран приготовлява най-добрите общественици.

Всички духовни хора имат връзка с външните планети – Нептун и Уран. Когато Уран има влияние, ще се усили вашето сърце. А пък когато Нептун започне своето влияние, тогава у вас ще се засили виждането, ще станете ясновидец. Всички тези планети от слънчевата система със своите влияния предизвикват у хората разни прояви. Когато едновременно действат всички планети, които са живи и разумни, тогава сме в хармония.

Тези, крайните планети – Сатурн, Уран и Нептун, изобщо според мен върху младите упражняват едно отрицателно влияние. Не че туй влияние е лошо, но в младите няма онези органи съградени – като дойде влиянието на Сатурн, усилва се деятелността, и като не могат да развият духовна деятелност, те употребяват духовните си сили за физически нужди и тъй се огрубяват. Ако на тези сили не можеш да им дадеш онзи израз на духовност, непременно ще се огрубиш. 

За следния път искам от всинца ви да знаете отношението на планетите една към друга като започнете от Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Искам да знаете, по колко километра разстояние има между тях, каква е големината им и т.н. Това са елементарни неща, които някога сте учели, но сега трябва да си ги припомните. С това ние ще обосновем друг един закон, който определя отношенията, които съществуват между планетите. 

На Слънцето ще турим златото, нали? Меркурий – живакът. Венера – медта. Месечината – среброто. Марс – желязото. Юпитер – калай. Сатурн – олово. Уран – платина. Нептун? 

Водолей на МС

Веднъж Влад Пашов отива при Учителя, за да получи от него идея за клише на „Житно зърно“. Учителя  му предлага една картина от ул. „Опълченска“ 66, която представя човека като дете, юноша, възрастен и старец – в неговите четири фази от живота. Но тя не била подходяща за клише. Тогава Учителя  изважда един албум с картини, където са били дадени илюстрации от книгата на Рудолф Щайнер за тълкуванието на Откровението. Учителя  му показва една картина, която представлявала жена, облечена в слънце. Казва му: „Вземи тази картина, тя е хубава. Само нека се прерисува и да се огради със зодиакалния кръг така, че зодиакалният знак Водолей да бъде на зенита.“ Така било направено това клише по идея на Учителя от картината в книгата на Рудолф Щайнер. Ще го видите в списание „Житно зърно“ от 1931 година. Това говори за отношението на Учителя към Рудолф Щайнер. (Мария Тодорова, „Изгревът“)