Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Сатурновите типове са едни от най-старите жители на слънчевата система. Обаче, Уран и Нептун са излезли преди Сатурн. Техните жители са по-стари от тия на Сатурн. Когато са се отделили Уран, Нептун, тогава социални въпроси са се разрешавали. Тия въпроси сега ние разрешаваме.  Понеже, не били в съгласие със Слънцето, казват: „Ще се отделим.“ Отделят се, Слънцето ги изпраща, казва: „Уреждайте живота.“

Всички духовни хора имат връзка с външните планети – Нептун и Уран. Когато Уран има влияние, ще се усили вашето сърце. А пък когато Нептун започне своето влияние, тогава у вас ще се засили виждането, ще станете ясновидец.

Тези, крайните планети – Сатурн, Уран и Нептун, изобщо според мен върху младите упражняват едно отрицателно влияние. Не че туй влияние е лошо, но в младите няма онези органи съградени.

Нептун – метал?

 

Вземете съвременните астрономи, които разглеждат небето ­ каква мярка имат? Ние имаме метър. И астрономите имат метър. Знаете ли какъв е астрономическият метър? На първо място, астрономите вземат разстоянието от Земята до Слънцето, което е близо 150 милиона километра[1]. Туй го вземат за метър. Сто и петдесет милиона километра, то е един астрономически метър. И казват, от Слънцето до най-далечната планета има 30 метра. От Слънцето до Нептун има 30 метра[2]. Изчисляват го 400­500 милиона километра разстояние. Това са 30 астрономически метра. Даже, [на] астрономите тази мярка им се вижда малка. Имат друга една мярка за измерване ­ една светлинна година. Тя е пътят, който изхожда светлината за 1 година. Туй разстояние го взимат за 1 метър и тогава казват, че от нашето Слънце до най-близката звезда има 3 години. Значи оттука до най-близката звезда, 3 години ще вземе на светлината да измине този път. Три години, колко хиляди има това? Това [е] пътят, изминат не в един ден, но в една година

Влад Пашов:

Уран – Ултравиолетов – Алуминий

Нептун – Платина

Иван Антонов:

Уран е втора октава на Меркурий, следователно всичко, което има отношение към Меркурий, е свързано с Уран. Уранови са металите уран, радий, платина и виолетовият цвят. 

Нептун е по-висока октава на Венера и има отношение към всичко, което е свързано с Венера. 

 


[1] Астрономически метър или астрономическа единица (au) е мерна единица за дължина, представляваща средното аритметично на минималното и максималното разстояние на Земята до Слънцето (афелий и перихелий) или приблизително средното разстояние между тях. 1 au = 149 597 870 700 m.

[2] Точното разстояние до Нептун е 30.06 астрономически единици.