Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

В отдавнашни времена се е приемало, че има две науки – геология и теология. Геологията е обхващала всички науки, знания, умения, които имат отношения към онова, което ни заобикаля, неговото разбиране, ползата, която ще допринесат за задоволяване на нашите нужди и улеснения за живота. Изобщо всичко онова, което засяга чисто практичните въпроси. И теологията, която има за цел занимаването на човешкия род да разбира живота и света извън триизмерния, физическия. По-висшите светове-идейните, Божествените, които имат отношение към нематериалния образ на човека, който както го наричат „душа“, други „звездно тяло“, трети „Двойник“. Всички планети преди Нептун със своите влияния имат отношение към първия дял науки – геологията. А влиянието на Нептун, именно поради това неподчинение – изключение, дава възможността със своите влияния да има отношение и разбиране предимно към този втори дял науки – теологията. Неговото влияние внася в живите форми и човека едно отчуждаване от порядките на заобикалящия свят, нещо по-друго, което не може да се приеме като една необходимост за техните практични задачи – техните насъщни нужди.

Нептун има отношение и към тъй наречената „пинеална жлеза“, която се намира между двете хемисфери на главния мозък. Службата, функциите на тази жлеза, на сегашните учени не е известна. Но според други, добре запознати с човека „френолозите“, задачата, службата ѝ е да дава „интуицията“ у човека, когато тя е добре развита, както това е при нептуновите типове и хората под силното влияние на тази планета. Тези хора имат разрешение на даден въпрос, преди още да са се напрегнали за неговото обсъждане, обмисляне, търсене на път за разрешаването му. Те имат по пътя на интуицията това, което искат.

Всички астрономически данни определят ценното и най-доброто във влиянието на Нептун за живите форми на Земята, птиците, обитателите във водните басейни и тези на земята – тревопасните. Това влияние създава у тях стремежа към по-особеното отношение помежду си преди всичко към едно групиране, обединение, общуване, което нещо е една пo-висша изява на живота. Птиците да образуват ята. Водните обитатели, тези с пo-малка хищническа изява, да образуват разни групировки – пасажи, а на Земята, лишените от хищнически склонности – тревопасните в стадата. Всичко това не може да се оправдае с необходимостта от някакви по-ясно изразени практически цели, свързани с ежедневните нужди, нос някакъв подтик към общуване, игра, общо пътуване, подтик, създаден от силовите течения на Нептуна.

При човека силовите течения на Нептун създават и оформят мозъчните центрове, които се намират в горната област на главния мозък. Там са мозъчните центрове, които нямат отношение към практичните въпроси на човека, засягащи ежедневните му насъщни нужди, но и да създават моралните ценности – възпитанието, благородството, стремежа към оказване на помощ, услуга, съчувствие към всичко и всички. Тези центрове също създават и тласкат човека към познаване на по-висшите светове, извън заобикалящият ни триизмерен. Такива хора имат и подтика към едно обединение, към създаване на „Идейни общества“, където ясно е изразен стремежа към познаване на по-висшите светове, което нещо създава възможността за по-бързата еволюция на човека.

Тези качества на Нептуновото влияние, към този стремеж за по-висшето, създават у човека и способността към различните видове изкуства. Това не е нищо друго, освен стремежа и възможността към едно занимание от по-висш порядък, имащо за задачата да поднесе нещо по-съвършено от това, което ни заобикаля, изява на по- съвършените светове Тези творби въздействуват облагородяващо, както на околната среда, така и за живите форми, и по-специално на човека.

(Николай Дойнов)