Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Скъпи и обични приятели, братя и сестри, съмишленици! Предлагаме житният режим от 12.02.2020-21.02.2020 г. да е посветен на духовното пробуждане и повдигане на българския народ.

Всеки желаещ да се включи в тази инициатива, може да направи това с добри мисли, чувства и постъпки по време целия режим. Включени са също Молитва за България, Псалом 133, формула, които да бъдат казани сутрин по изгрев слънце (във всеки град е различен часът) или вечер от 22 ч., в зависимост от индивидуалните възможности.

Началото на инициативата: 9 февруари (неделя), 10 ч.

Край на инициативата: до 21 февруари.

 

1. МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Господи, Боже наш, Ти Който бдиш над света, чуй нашата утринна/вечерна молитва, озари ни с лъча на могъщия Си Дух и разпали в сърцата ни искрата, която Си вложил в нас.

2. Укрепи в гърдите ни пламъка на Свободата и Правдата.

3. Просвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за своя славен род, за твоята велика Милост.

4. Ти, Който Си вдъхновил за светли дела нашите духовни първенци; Ти, Който Си благославял меча на нашия воин и Си го водил към подвизи и величие, Господи, Ти няма да забравиш и нас.

5. Простри десницата Си над нас, да вървим по Твоя Път с нашия избран народ и нашите братя - Твои верни, заседнали в своята земя по Твоя Воля.

6. Дай ни сила да живеем, да работим за благото и величието на Отечеството ни.

7. Дай на нашата скъпа Родина твърдост в изпитанията, воля за живот и вяра в нейния успех, за да летим през вековете, водени от своя мъдър Баща към победа и възход, към могъщество и вечност, за Твоя слава.

Амин

 

2. ПСАЛОМ 133

1. Ето, колко е добро и колко е угодно

да живеят братя в единомислие!

2. Като многоценното онова миро

на главата,

което слезваше на брадата,

брадата Ааронова,

което слезваше на полите на одеждите му;

3. като Ермонската роса,

която слезва на Сионските гори;

защото там е определил Господ

благословение и живот до века.

 

3. ФОРМУЛА

В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа /3 пъти