Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА СРЕЩА – 2020

Тема: „Педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов и тяхното приложение днес“

Място: гр. София; 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, Дата: 7-8. март. 2020 г.

Цели: Споделяне и обмен на опитности в прилагането на педагогическите идеи на Учителя в съвременна образователна среда и опит за тяхното структуриране и систематизация.

Телефони за връзка: 0888865418 – Георги Христов и 887726626 – Александър Ранев

ПРОГРАМА

Събота 7.03.2020

МОДУЛ „А“ – 9-13 ч.

9:00-10:00 – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИДЕИ НА УЧИТЕЛЯ – ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Нови щрихи към пребиваването на студента Петър Дънов в Семинарията „Дрю“ – Емилия Маринова

Специфични детайли за богословското образование на младия Петър Дънов в Свищов и в Хотанца – Богомир Илиев

10:00-11:00 – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИДЕИ НА УЧИТЕЛЯ – МЕТОДИЧЕСКИ ПОМАГАЛА

Как да създадем учебните помагала за „Училище-живот“ – Донка Маринова.

Художествено-образният подход при усвояването на писмените знаци – Огнян Георгиев.

11:00-11:30 – Кафе/чай пауза

11:30-13:00 – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИДЕИ НА УЧИТЕЛЯ В СЪВРЕМЕННОТО ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Синдикални политики в полза на образованието – Пламен Иванов

Напредъкът след прилагане на новия модел в иновативното 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – Емилия Иванова.

Приложение на педагогическите идеи на Учителя в работата на Сдружение „Слънчогледи“ – Тонка Петрова, Георги Христов.

13:00-15:00 – Обяд

МОДУЛ „Б“ – 15-18 ч.

15:00-16:00 – Педагогическите идеи на Учителя в алтернативни учебни заведения

Слънчево възпитание – система за малки и големи – Александър и Снежина Стойчеви.

Роля на родителите в образователната система – събеседване с учители от Валдорфско училище „Николай Райнов“

16:00-16:30 – Кафе/чай пауза

16:30-18:00 – Работа по тематични групи

Неделя 8.03.2020

МОДУЛ „В“ – 9-13 ч.

9:00-10:30 – Работа по тематични групи

10:30-11:00 – Кафе/чай пауза

11:00-12:30 – Споделяне на резултатите от работата по тематични групи

12:30-13:00 – Обобщение и заключителни разговори

Пояснителни бележки за тематичните групи:

Работните групи ще имат за цел да обсъдят основни теми, свързани с Педагогиката на Учителя, обособявайки се в следните раздели:

История – този раздел цели да засегне въпроси свързани с развитието и приложението в миналото и настоящето на педагогическите идеи и практики на Педагогиката на Учителя.

Принципи – разделът цели да разгледа и хвърли светлина върху:

основните принципи на Педагогиката на Учителя и тяхното приложение в образователна и възпитателна среда;

дефиниране на същността и особеностите на Педагогиката на Учителя;

сравнителна характеристика, общи и отличителни черти между този модел и други педагогически практики.

Методи в Педагогиката на Учителя – разделът цели да разгледа и изясни основните методи на Педагогиката на Учителя и тяхното приложение в образователна и възпитателна среда. Участниците могат да обсъдят и дадат свои предложения за същността и особеностите на Педагогиката на Учителя.

Резултатът в работата на тематичните групи ще се изрази в опит за структуриране на Педагогическа система, основана на идеите на Учителя.

Всеки участник в срещата предварително избира в коя от групите желае да се включи, като вече се е запознал с информация по избраната от него тематика. Така той ще може да изкаже свободно мнение, основано на Словото на Учителя, на негови ученици, както и на собствена интерпретация и опит. В рамките на определеното време за работа, всяка група трябва да  резюмира и  представи пред останалите две групи резултатите от работата си.