Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

(педагогическа среща проведена на 07-08.03.2020г., гр. София)

Основното, което обсъдихме, като съвместна работа по темата за Принципите в Педагогиката на Учителя, е следното:

Основните принципи изведени от словото на Учителя и материали и публикации са Любов, Мъдрост, Истина.

Към тях могат да се добавят и като по-тясно педагогически принципите изведени от Боян Боев – Любов, Свобода, Опит, Навременност, Следване методите на Природата (или Природосъобразност).

Бяха споменати, но необсъдени, и т.нар. 7 Херметически принципа.

По-конректно принципът за Навременност бе разглеждан в следните проявления в учебно-възпитателна среда:

Рекацията на учителя да бъде навременна т.е. да не се отлагат неща, или да не се прибърза – това важи и за планирани дейности, които понякога обстоятелствата предопределят тяхното отлагане във времето, когато обстоятелствата са подходящи;

Съобразяване с възрастовите периоди;

Подбор на учебното съдържание съобразено с възрастта, темпа на развитие, както и конкретна ситуация;

Съобразяване и вземане предвид ресурсите и обстоятелствата във възникнала ситуация, как и кога да се реагира (съответно по-късно, или на момента);

Съобразяване и с времето, епохата и техните особености.

В материалния свят принципите Любов, Мъдрост, Истина можем да разкрием в:

Принцип на Любовта – основни характеристики на Любовта са обичта, топлина, човещина, доброта. Любовта е свързвана с проява и развитие на чувствата, емоциите, желанията, сърдечните функции, естетическото чувство, красотата, хармонията, музиката.

Принцип на Мъдростта – основни характеристики на Мъдростта са чистота, яснота, разумност, простота, дълбочина, знание, информация. Мъдростта е свързвана с мозъчните функции, мисълта, интелекта, знанието, паметта.

Принцип на Истината – основни характеристики на Истината са Свободата, честност, доверие, откровеност, светлина. Истината се свързва с действието, волята, избора, морала, тя има отношение към човешките отношения, действия, постъпки.