Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Това е символичния знак на планетата Плутон  – владетел на силите на ада[1]. От съчетаването на елементите в плутоновия знак се вижда, че в неговото влияние низшите сили на материята са на първо място и са два пъти по-силни от духовното начало, което е поставено отдолу. Затова в митологията Плутон се почита като бог на подземните царства, на преизподнята, на подземните стихии пр. и той показва какви са връзките, отношенията и обмяната на човека със света на ада, на неговите адски замисли, чувства, желания и дела, които може да прояви.

Плутон като владетел на подземното царство има отношение към света, затворен в центъра и дълбоко в Земята, към най-непокорните и бунтовни духове на черната ложа, към така наречените паднали ангели, които съставят царството на ада. Тези духове са най-големи противници на Божествения порядък, организатори и ръководители на всички революции и големи войни, които засягат цялото човечество.

Следователно, по съчетанието и месторазположението на Плутон в хороскопа на даден човек се познава, какви са неговите връзки, отношения и неговата обмяна с жителите на подземното царство.

Плутоновите поданици работят в подземното царство и приготовляват материали, които се възприемат от корените на растенията и се изпращат във вид на сокове в клоните, листата и плодовете.

Следователно, колкото по-силна е хармонията между Слънцето и Плутон, толкова повече съответният човек е обработвал по-разумно и по-продължително Земята, грижил се е за растенията и благоразумно е оползотворил плутоновите влияния. Само посредством обработването на растенията и Земята човек може да има хармонични отношения с плутоновото царство.

Добрите съчетания на Плутон ще ни покажат до каква степен и в какво отношение човек е подчинил адските сили и ги е поставил в служба на Божествените качества. Лошите съчетания на Плутон ще ни покажат до каква степен и в какво отношение адските сили общо се проявяват, не са подчинени, не са организирани и не са поставени в служба на Божествените добродетели.

Следователно за Плутон всякога трябва да се помни, че по природа той съдържа в своето влияние както положителните, така и отрицателните качества на Сатурн и Марс едновременно.

Това двойствено влияние на Плутон от една страна го прави най-страшният и омразният, както на Боговете, така и на смъртните човеци, поради това, че той управлява най-грубите и най-разрушителни сили, известни под общото название „адски сили“, че той е повелителят на всички същества на ада, които са негови поданици и служители.

Плутон е господар на гномите, пазители на подземното богатство и така той бива управител на всички подземни богатства, чрез които може да причинява голямо щастие на онези, които разбират законите на подземния свят, неговата природа, и могат да си служат с неговите сили по разумен и полезен за всички начин.

Природа на планетите

1. Добротворци – Слънце, Нептун, Уран, Юпитер и Венера.

Слънцето е най-висшето светило от слънчевата система. То има най-чисти, най-силни и най-благотворни влияния. След него идват планетите Нептун, Уран, Юпитер и Венера. Тези светила в Астрологията се наричат добротворци, защото са свързани с висшите светове, които непрестанно съдействат за човешкото щастие и духовно развитие.

2. Злотворци – Сатурн, Плутон и Марс.

Планетите Сатурн, Плутон и Марс се наричат злосторници, защото са свързани с низшите светове от човешкото царство, чрез които идват злините за човека, когато той няма знание да се справи с техните въздействия.

3. Неутрални – Луна и Меркурий.

Планетите Луна и Меркурий се наричат неутрални, защото заемат силите, качествата и свойствата на другите светила, с които са свързани в аспект.

Влияние на висшите планети

1. Уран е втора октава на Меркурий и следователно всичко, което има отношение към Меркурий, е свързано и с Уран. Уранови са металите: уран, радий, платина, както и виолетовият цвят.

2. Нептун е по-висока октава на Венера и има отношение към всичко, което е свързано с Венера.

3. Плутон е октава на Земята.

 


[1] Вероятно този символ  се е използвал като обозначение съвсем в началото при откриването на Плутон. За тази планета (планетоид) съществуват най-много символи общо обединени в три групи: един или два кръста отдолу, а отгоре също един или два символа на Луната –     ; съчетание на трите символа – кръст, полумесец и кръг в различни конфигурации     ; третият тип символ е с буквено съчетание на „P“ и „L“ , който може да се разглежда като вплитане на първите две букви на името „Плутон“ (Pluto), но и като образуван от първите две букви на астронома Парсифал Лоуел (Percival Lowell).