Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Вторият пример по линя на нефта. Според древните добивът на полезни изкопаеми е свързан със стихията Земя и на първо място тук със съвпадът на Юпитер-Сатурн в Козирог, където Сатурн е силен. Съвременните астролози добавят към това и трите висши планетата: Нептун, като основен сигнификатор на нефта; Плутон като пазителя на подземните богатства и Уран, който е свързан с новите технологии и с борсовите спекулации.

Нефтът е известен на човечеството от незапомнени времена. „Според Херодот, той е бил широко използван при изграждането на стените и кулите на Вавилон. Гръцкият автор също така описва древен метод за производство на нефт от „прочутия кладенец“, разположен близо до Ардерика – местност близо до Ефрат, където се е намирало имението на персийския цар Дарий.“ „Вавилонският цар Навуходоносор II разтопявал в гигантска пещ нефт и според библейското предание (пророк Данаил) се опитал да изгори трима юдейски младежи, но така и не успял.“ Това последното събитие е датирано от VI в. пр. н. е. и точно през този век Юпитер и Сатурн са били в съвпад в стихията на Земята. През ХІХ век, когато мутацията в стихията Земя започа отново, нефтът започва да се разработва по индустриален начин. Няколко десетилетия преди това планетата Уран е открита през 1781 г., Нептун е открит през 1846 г., а Плутон – през 1930 г. Не е ли удивително, че точно в тези векове науката значително се е усъвършенствала. Първите нефтени кладенци са изкопани в САЩ (1847 г.), а първият добив в света на нефт от сондаж е през 1848 г. близо до Баку; през 1855 г. химикът Б. Силиман открива метод за получаване на керосин от нефта, всички тези събития се случват по време на 20-годишния съвпад на Юпитер-Сатурн в 9° на Козирог през 1842 г. Темата за нефта и днес все още е една от най-важните в световната икономика и в края на Земния тригон ситуацията е напрегната до краен предел…

По отношение на глобалните прогнози за стихията, в която се намираме днес, мнението на астролозите съвпада напълно – приблизително от 1842 г. до 1981 г. (2020 г.) се осъществява преходът от земните, стабилните и тежки програми към многовариантните, виртуални проекти, свързани с нарастващата роля на комуникациите от всякакъв род. Ние сега се намираме все още в мутацията на стихията Земя, което говори за „материалистична икономика, фокусирана върху собствеността и производството на стоки“. С други думи, стихията или тригонът, по който се движи съвпадът на Юпитер-Сатурн. е лайтмотивът на епохата. Програмата на тази епоха е реална и осъзната на физически план, тъй като Юпитер и Сатурн са видими дори за човешкото око.

В заключение искам да отбележа, че това е само малък откъс от книгата за парада на планетите, която се подготвя за публикуване и, в която ще се обърне значително внимание на началото на мутацията в стихията Въздух през декември 2020 г.