Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Преди 100-200 години смъртността е била много по-висока и средната продължителност е била 48 години,т.е. ние днес сме много изнежени и разглезени. Но все пак Епоха на Водолея по-прекрасна и щастлива отколкото предходните и това се дължи на един друг факт. Тук става дума малко повече за астрономия. Какво се случва, когато идва Христос – Той прави завой в историята. Това е свързано с един астрономически цикъл – Слънчевата система се изравнява към диска на галактиката. Слънчевата система прави, казано на наш език, Северен възел към центъра на галактиката и започва да се изкачва нагоре. Ако приемем, че Слънчевата система също има година, като днес е изчислено, че една слънчева година е 250 млн наши години – един много дълъг период. Когато идва Христос, ние се намираме като сезон на Слънчевата система към дата да кажем март месец. Когато идва Учителя в България, вече настъпва Епохата на Водолея. Тази Епоха вече съвпада образно към дата 21-ви март или казано по друг начин – планетата Земя заедно с цялата Слънчева система минава в момента през равноденствената точка към центъра на галактиката. Ако продължим с тази аналогия, това значи, че за нашата Слънчева система пролетта е започнала преди един век или преди 2000 години, когато идва Христос, защото Той е Предтеча. Именно Христос поставя началото на всички тези 120 млн години напред и затова е епохално.

Днес сме Цветница, но хората не разбират кой е Христос. Христос е Този, Който ознаменува датата „21-ви март“, Този, Който донесе Пролетта за Земята и за Слънцето. И това ще продължи напред и хората трябва да знаят, че Той е все и вся, Той е спасението! Нали 21-ви март е Овенът, епохата на Пролетта и, когато се играе Паневритмия се пее: „Първият ден на Пролетта“. Ние сега говорим за доста преходни неща, но трябва да знаем, че в България е „сложен“ Изгревът, в България е „сложена“ „Пролетта“ и Бог е говорил на български и писал на български чрез Учителя. Учителя ни е казал: „По тези християнски правила ще живеете в България, защото Христос е Главния в този процес!“. Ние сме супер привилегировани в този смисъл.

Цялото интервю може да се гледа тук.