Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

ДВЕ ГРЕЙНАЛИ ДЪГИ

Две грейнали дъги - два светли знака,
носители на Божия завет,
чрез вас благослови се днес земята
и се изпрати празничен привет!

Две грейнали дъги - врати небесни,
загатнали за кратко онзи Храм,
където ни посрещат с чудни песни,
щом на Доброто отдадем се с плам!

Две грейнали дъги - мостове цветни,
които, знаем, свързват светове,
как нежната ви сила ни подкрепя
сред бурята, която ни поде!

Витоша, 1 декември 2012