Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Здравето на физическото тяло е предпоставка и за зравето на емоционалното и менталното тяло. Многобройни са примерите в беседи, лекции и разговори на Учителя по тези теми. Това е основата, без която човек не е способен да гради, каквото и да е.