Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

"История на Паневритмията" е колективен продукт на тригодишена изследователска работа. Представянето му за първи път беше на творческата среща в Айтос през октомври 2010 г. Материалът е отворен за нови факти, документи и предложения.