Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1.1. Книги за паневритмията, издадени след 1944 г.
1. Paneurhythmy by P. Dounov, Viola Bowman, USA, Volume I, 1979
2. Paneurhythmy, Volume II revised; The Rays of the Sun and Pentagram, Viola
Bowman, USA, 1996
3. La Paneurythmie, Le psychisme humain en Union avec L'Harmonie
Universelle; Exercices d'imitiation de Peter Deunov, Beinsa Douno, by Iarmila
Mentzlova, France, 1984
4. Паневритмия, Учителя, съставители К. Въжаров и М. Митовска, 1993
5. Паневритмия, Висш космичен ритъм, “Хелиопол”, 1996
6. Паневритмия, Мъдрост, философия, откровение, Г. Стойчев, 1997
7. Играем ли правилно паневритмията, дадена от Учителя?, Антоанета
Янкова, 1998
8. Paneurhythmy, Supreme Cosmic Rhythm, Music, Ideas, Movements Beinsa
Douno, Byalo Bratstvo, Sofia, 1999
9. Паневритмия и лекуване, Г. Стойчев, “Бяло Братство”, 1999
10. Паневритмия от Беинса Дуно, Светозар Няголов, 1999
11. Ръководство за изучаване на Паневритмия, подготвено от Комисия по
Паневритмия, “Бяло Братство”, 1999 и “Мотивация” / помагало към
Ръководството /
12. Песните на Паневритмията, Беинса Дуно, Учебно помагало, 2001
13. Паневритмията в автентични документи 1938 – 1942, Беинса Дуно,
фототипно издание, 2004
14. Паневритмия, Беинса Дуно, “Бяло Братство”, 2004
1.2. Спомени за Паневритмията на последователите на
Учителя в поредицата “Изгревът на Бялото Братство...”
I том:
Галилей Величков, “Отношение и съзвучие на човешките души към Бога”,
стр.22 – 25; “Английската кралица играе Паневритмия”, стр.25 – 26;
Мария Тодорова, “Паневритмия в Невидимия свят. Паневритмия в небето
над връх Мусала”, стр.204 – 206; “Паневритмията на “Изгрева”, стр.206 –
209; “Думите на Паневритмията – на Олга Славчева от “Изгрева” и на
Асавита от Божествения свят”, стр.210 – 213; “Задачата на Ярмила от
Учителя и разрешението й от трите сестри”, стр.213 – 220;
Мария Златева, “Паневритмията чрез Духа Божий се оживотворява в Сила и
Живот”, стр.352 – 354;
Борис Николов, “Паневритмията на слънцето за “Изгрева”, стр.398 – 401;
“Песни и танци на слънцето”, стр.401 – 404;
Николай Дойнов, “Паневритмията на Учителя и българският народ”, стр.494
– 507;
Елена Андреева, “Кога и как бе създадена Паневритмията”, стр. 550 – 556;
II том:
Борис Николов, “Паневритмията”, стр.263 – 266;
III том:
Борис Николов, “Къде играехме Паневритмия?”, стр.178 – 180;
IV том:
Галилей Величков, “Паневритмията. Студия”, стр.225 – 226;
“Паневритмията”, стр.226 – 228; “Проблемите”, стр.228 – 232; “Учителят за
Паневритмията”, стр.232 – 233;
Илия Узунов, “Защо не се приложи Паневритмията в българските училища”,
стр.301 – 302;
Драга Михайлова, “Как да се играе Паневритмията”, стр.332 – 333;
VI том:
Крум Въжаров, “Ярмила Менцлова и Паневритмията”, стр.351 – 354;
VII том:
Драган Петков, “Вратите при Паневритмията”, стр.153 – 155;
Атанас Минчев, “Паневритмията и нейните порти”, стр.323 – 324;
Йорданка Жекова, „Небесната Паневритмия”, стр. 622-623;
Анина Бертоли, “Паневритмия в Париж”, стр.660 – 661;
VIII том:
Катя Грива, “Асен Арнаудов и Ангел Янушев”, стр.319 – 320;
Мария Арсова, “Спомени на Катя Грива с Учителя: 1. Паневритмия, ”,
стр.350 ;
Веска Величкова, “Преводи на английски – Слово и Паневритмия”, стр.494
– 496;
Виола Бауман, “Повелята на Учителя”, стр.523 – 524, “Отворено писмо,
Виола Йорданова”, стр.527 – 528, “Писмо на Виола Йорданова до м-р Браун”,
стр.528 – 529; “Писмо на м-р Браун до Виола Йорданова”, стр.529 – 532;
Величка Нягулова, “Ярмила Менцлова”, стр.558 – 559; “Анина / Анна /
Бертоли, стр.559 – 560;
IX том:
Елена Андреева, “Как се създаде Паневритмията?', стр.156 – 159;
Паневритмия на Рила, „Образът на Учителя през моите очи”, стр. 383-384
XI том:
Величка Няголова, “Продължение за архива на Братството, пазен от
фамилията Гобо във Франция – Алпите”, стр.818 – 820;
Вергилий Кръстев, “Защо вървим по следите на архива на Анина Бертоли”,
стр.820 – 823;
XIII том:
Милка Говедарова, “Как се разучаваха “Лъчите” от Паневритмията”,
стр.467 – 469; “Лъчите на Паневритмията”, стр.474 - ...; Последният разпит на
Учителя, стр. 812 - 815
Вергилий Кръстев, “Принципите на Паневритмията и силите на
разрушението чрез духът на заблуждението”, стр.810 – 812; “Какво направи
духът на заблуждението чрез силите на разрушението с филма за
Паневритмията”, стр.812 – 815; Приложение второ, стр. 836
XV том:
Николай Дойнов, “Легендата за песента “Аум”, стр.334 – 335;
“Паневритмията на Учителя и българския народ”, стр.336 – 344;
Вергилий Кръстев, “Паневритмията – хармония на Духът чрез мелодия,
текст и движения”, стр.911 – 918;
Величка Няголова, “Как да се запази чистотата на Паневритмията”, стр.919
– 922;
XVI том:
Пеню Ганев, “Учителят за Паневритмията”, стр.752 – 753; “Вътрешен
смисъл на Паневритмията”, стр.755; “За Паневритмията”, стр.756; “Каква е
ползата, целта и задачата на Паневритмията (Въпроси и отговори )”, стр.757
XVII том:
д-р Стефан Кадиев, “Паневритмията”, стр.789 – 791;
XXI том:
Светозар Няголов, “Децата на Изгрева изучават Паневритмия”, стр.596;
Величка Няголова, “Светозар и Паневритмията на Учителя”, стр.720;
“Светозар и книгите”, стр.726 – 729;
Костадин Няголов, “Паневритмията”, стр.796;
Величка Няголова, “За Ярмила Менцлова – писмо от Величка Няголова до
Вергилий Кръстев от 13.02.2003г.”, стр.977 – 979; “Защо се променя
Паневритмията – из писмо от Величка Няголова до Вергилий Кръстев от
29.04.2003 г.”, стр.982 – 983; “За Паневритмията”, стр.983 – 987;
1.3. Други литературни източници:
1. “Акордиране на човешката душа”, том II: “Паневритмия”, стр.50 – 57;
“Движения на доброто”, стр.57 – 60; “Дванадесетте врати на живота са
отворени”, стр.60 – 64;
2. “Акордиране на човешката душа”, том III: “Паневритмия”, стр.24 – 41;
3. “Разговори при седемте рилски езера”: “Паневритмията”, стр.219 – 222;
4. Цветана – Лилияна Табакова, “Съзвучия от бъдещето”: “Два нови куплета
на солото на “Слънчеви лъчи”, стр.161 – 163;
5. “Новите гимнастически музикални упражнения”, 07.07.1933г., “Изгрев”,
неиздаден материал, написан на печатна машина
6. Боян Боев “Учителят за образованието”: Предназначението на музиката и
паневритмията в образованието”, стр.341 – 371;
7. Александър Периклиев, “Паневритмията”, статия от непубликуван
сборник-спомени

http://www.dobroto.org/paneur_books.htm