Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

 
Л У Н А Т А   В   Х О Р О С К О П А
 

  • Психологическо значение

 
положително:
- майчински чувства
- религиозно чувство, вяра, интуиция, мистични склонности, медиумичност
- домашно и семейно чувство; желание за дом, семейство, деца, уют и комфорт
- въображение, фантазия, приспособимост, чувствителност, възприемчивост, мекота, женственост, магнетичност, скромност, кротост, доброта, послушание, тишина, душевен мир, съзерцание, спокойствие, романтичност, съпричастност, с детско и чисто сърце, непринуденост, духовно осигуряване („Имам дом неръкотворен.”)
 
отрицателно:
- страхливост, отражателни функции (имитация, подражание, плагиатство), болезнена емпатичност, мечтателност, свенливост, променливост, непостоянство, под влияние на временни емоции, несериозност, равнодушие, болезнена чувствителност, ранимост, капризност, мърморене, флегматичност, недоволство, меланхоличност, нерешителност, колебливост, безпокойство, боязливост, суеверие, наивност, вдетиняване, суетност, недеятелност, небрежност, сервилност, необмисленост, безхарактерност, вялост, чрезмерно материално осигуряване
 

  • Общи аналогии

Душата, човешката личност, пасивният отвън, но активният отвътре женски принцип, оформящият принцип, подсъзнание, природа, утроба, дом (къща), домашно удобство и комфорт, популярност, земеделие, плодородие, растителна сила, хранителни и асимилационни способности, наследственост, ритмични процеси, благоприятни промени и леки пътувания, народни приказки и поверия, минало, история, род, корени, традиции
 

  • Професии

Домакини, търговци на течности и хранителни продукти, детегледачка, домашен помощник, чистач, готвач, моряк, пътник
 

  • Персонажи

„Женският” аспект на Бога - Природата, майката, съпругата, по-голямата сестра, зрелите жени, публиката, народните маси (народът), популярните народни герои
 

  • Места

Природа, море, река, въобще - места с много вода, дом, улица, площад, публични места
 

  • Луната в домовете показва:

 
- коя сфера от живота ще бъде свързана с най-големи промени
 
- в коя сфера от живота човек може да бъде популярен сред народните маси или поне в своето близко обкръжение
 
- в коя сфера от живота майката ще укаже най-силно формиращо влияние
 
- на коя сфера от живота човек вярва най-много
 
- в коя сфера от живота човек иска да се отпусне и да се носи по течението
 
- в коя сфера от живота човек ще има вътрешна потребност и желание да си създаде най-големите удобства и комфорт
 
- коя област от живота развива интуицията и в коя област най-вече нативусът ще прояви своята интуиция и медиумичност
 
- коя област на живота човек оформя и извайва като скулптор
 

  • Луната в знаците показва:

 
- стилът на взаимоотношенията  с майката. Знакът описва и характера на майката – по-скоро начина, по който я вижда и възприема нативусът – знакът дава указание за нейния строго специфичен профил в очите на детето й. Знакът ни информира за това – как човек се проявява като майка; стилът на майчинското му отношение към заобикалящия го свят; колко и какви грижи дава от себе си (при високо ниво) или какво очаква от другите (при по-ниско ниво)
 
- непосредствената емоционална реакция на определени лични ситуации
 
- поведението на нативуса в семейството в ранна детска възраст (до 7 г.) и отношенията в семейството тогава. Знакът показва по какъв начин се формира емоционалната платформа още от най-ранна детска възраст; най-ранният житейски опит. Показва още как човек реагира на външни въздействия и на постъпките на другите
 
- как се проявява религиозното чувство – има ли го или го няма, в какво вярва човек и как вярва; характер на мистичността
 
- по какъв начин се проявява домашното и семейно чувство; усета и желанието за дом, семейство, деца, комфорт и удобства
 
- степента на гъвкавост и приспособимост; както и склонността към промени
 
- онези необходими и същностно потребни качества, които правят човека чист, открит, непосредствен и дори наивен като малко дете; които го отпускат и го карат да се чувства комфортно. Тези качества са, които го водят до вътрешен мир, тишина, спокойствие и съгласие със себе си и околните
 
- как се храни човек и какви храни предпочита, какви хранителни навици има и в каква атмосфера обича да се храни и въобще да възприема благата на Природата
 
- дали и как точно човек може да бъде популярен сред широките народни маси и с преживяването на кои именно качества