Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Първото и най-важно нещо е да станем проводници на Любовта помежду си – т.е. да се сцеплят частите. Тогава ние ще влезем във великия принцип на Братството.

Друго важно нещо е идентификацията и самоопределянето ни в общия организъм на групата (общността). Най-добрият начин за това е изтъкан в принципа на синархията. Всеки от нас трябва да си избере и определи област, в която е специалист, където най-добре би допринесъл за собственото си и общо повдигане. Ангажираността е много важна и хората е добре да бъдат подготвени, че в началото процесът вероятно ще е труден и мъчителен. Основното правило тук е никой да не се отказва, защото всеки носи отговорност за успеха на групата. Ако има недоволни от начина, по който се развиват нещата е добре да не се премълчава, а свободно да се изразява неудовлетворението ни – не просто да си тръгнем. От нас се очаква да останем заедно и в периоди на съмнения, тревоги, гняв, депресия и дори отчаяние.

Третата важна стъпка е ръководството. Постигането на единение е невъзможно, ако членовете на общността разчитат единствено на ръководителя да ги учи и да носи и тяхното бреме от задължения. Всеки от нас е еднакво отговорен за успеха на съвместната ни работа. Но хората поначало предпочитат да се осланят на ръководител, който да им казва какво да правят, вместо сами да решават за себе си. Желанието за властна или бащинска фигура може да бъде толкова силно, че групата да разпъне на кръст ръководителя, отказващ да отстъпи пред исканията им. Истинският лидер обаче трябва да се откаже да води. Колкото и парадоксално да звучи, силен лидер е онзи, който е готов да поеме риска и дори да посреща с радост обвинението, че не притежава лидерски способности. Много важно е да не се поддаде на изкушението да стане такъв ръководител, за какъвто го обявява групата. Трябва да се стреми да се освобождава от потребността да контролира. Ръководителят трябва да ограничи намесата си до тълкуване на груповото, а не на индивидуалното поведение. А целта на всяка намеса е не да се каже на групата какво да прави или да не прави, а да осъзнае тя поведението си. Една от последиците на подобен стил ръководство е, че другите се научават също да мислят за групата като цяло. В началото малцина притежават колективно съзнание, но когато достигнат до единение, повечето вече се научават да мислят за групата като за организъм. Спазвайки друго общо правило за ръководството, ръководителят трябва да осъществи намеса само ако проблемът не е по силите на останалите. Иначе групата не може да се превърне, в общество, където всички са лидери. И обратното, напълно развитата общност е изцяло в състояние да разрешава проблемите си, без да има един определен ръководител.

  1. Първият и много важен съвет, с който трябва да се започне работата по съветите, е Физическият. Той е свързан с всичко на физическия свят и е своеобразната основа, върху която трябва да се стъпи. В него може да има широк спектър на дейности като например: физ. труд, физ. здраве, финансови и битови въпроси и т.н. Този съвет намира проекция във физическото тяло, волята и Истината.

А. Стопанска дейност:

- Финасов ресурс – управление на ср-вата и тяхното разпределение (тази година например: за Айтос 1000 лв., за Николаевка - 300 лв., за библиотека -1000 лв.);

- Книгопродажба и дископродажба;

- Материално обезпечаване при организиране на традиционни чествания, вечери, празници, срещи и т.н. (закупуване на продукти, готвене, чистене, миене и др., вкл. в Айтос и на Рила)

- Интериор и вътр. дизайн – какво, как, откъде и кой закупува за обзавеждане;

Б. Битова дейност:

- Битови у-я в клуба (домакин) – почистване, плащане на сметки, закупуване на консумативи (тоал. хартия, калцуни, препарати и др.), поливане на цветя, отключване и заключване и т.н.;

В. Физическа активност

- Физически упражнения и Паневритмия;

- Планински походи и екскурзии;

- Преместване и носене на багажи;

- Бели връх и градината в Айтос;

 

  1. Следващият съвет е Духовният, който съответно е свързан с духовното повдигане на индивида и обществото. Той има приложение в създаването на благоприятна атмосфера за обща духовна работа – наряди, песни, молитви и т.н. Също така включва и работа върху различните добродетели. Духовният съвет намира проекция в чувственото (астралното) тяло, сърцето и Любовта.
  • Организиране на текущите беседи и лекции с наряд и песни (ООК, МОК, НБ, Женски клас);
  • Организиране на дух. наряд на всички празници и чествания през годината;
  • Група на Милосърдието – помощ на болни, социално слаби или възрастни приятели;
  1. Третият съвет е Просветният и отговаря за развиване качествата на ума. Тук се включва изучаване и обучение по Паневритмия, окултни науки, музика и т.н. Също в този съвет влизат библиотека, издателска работа и дейностите свързани с външния ни имидж. Той намира проекция в умственото (менталното) тяло, ума и Мъдростта.
  2. Четвъртият съвет е наречен Примирителен, който има за цел да неутрализира възникналите конфликти. Той е свързан с развиване на милосърдието. Намира проекция в причинното тяло, душата и Правдата.
  3. Всъщност съветите на практика са пет, защото Учителят накрая сформира т.нар. съвет на Хармонията, в който влизат “най-умните, най-добрите и най-силните по ум, по сърце и по воля.” Този съвет намира проекция в т.нар. будическо тяло, духа и Добродетелта.

Бургас, 1.ХІІ.2011 г.