Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Димитър Кожухаров

 

В тази статия ще разкажем за невероятната съдба на една изключителна книга наречена "Пълна книга за влиянието на звездите".Ще покажем и как използвайки принципите на елективната астрология едно произведение може да си осигури трайно място във фонда на безсмъртните творби.Но нека започнем всичко отначало.

Али ибн аби ал Риджал(?- след 1037 г.) известен повече като Албохазен Хали и Хали Абенрагел е бил придворен астролог на принца на Тунис ал Муиз ибн Бадис.Известно е, че е роден в Кайруан(Тунис), но относно годините на раждането и на смъртта различните автори привеждат различни данни.Главното произведение на Абенрагел е "Знаменита книга относно влиянието на звездите", която по- късно е преведена на старокастилски под името "El libro conplido en los iudizios de las estrellas"("Пълна книга за влиянието на звездите").Крал Алфонс X Мъдрия(1226-1284) организира превода на книгата през 1254 г., а начело на екипа от преводачи застава изтъкнатия еврейски учен Йехуда бен Моше Кохен.

По-късно е осъществен и латински превод на основа на старокастилската версия. Книгата става много популярна през Средновековието и се цитира от такива автори като Гвидо Бонати и Леополд от Австрия.Първото латинско издание на книгата носи името "Praeclarissimus liber completus in judiciis astrorum" ("Знаменита пълна книга за влиянието на звездите") и излиза през 1485 г. във Венеция в издателството на Ерхард Ратдолт.По-късни издания се появяват през 1503, 1520, 1523, 1525, 1551 и 1571 г.Известният съвременен учен Франсис Кармоди твърди, че изданието от 1551 г е стилистично подобрено. В изданието от 1571 г.. е включено и едно друго произведение наречено "Книга на деветте мъдреци".Вероятно това е причината Уйлям Лили(XVII в.) да твърди, че всички издания преди 1571 г са дефектни, тъй като те не са включвали това произведение и явно той ги е намирал за непълни, без явно да знае, че Абенрагел не е автор на "Книга на деветте мъдреци".

Книгата е била преведена и на други езици - еврейски, старопортугалски и френски.Авторът й Абенрагел се радвал в Европа на толкова голяма слава, че е носел почетните звания "Висш астролог"(Summus astrologus-лат.) и "Равен на Птоломей"("Ptolemeus alter"- лат.).В своето прозведение Абенрагел цитира своите източници, но за съжаление голяма част от авторите на тези книги не е възможно да бъдат идентифицирани.

През 1954 г. филологът Гералд Хилти издава своята ревизирана версия на книгата използвайки манускрипт № 3065 на Испанската национална библиотека.За съжаление обаче запазения старокастилски ръкопис съдържа само първите пет тома от книгата, като се оказва, че останалите три тома могат да бъдат възстановени само от латинския превод. След повече от 30 години с нелеката задача да се преведе и издаде цялата книга се заема колектив от 30 испански астролози носещ името "преводаческа група от Сирвента", подобно на преводаческата група от Толедо.Днес благодарение на преводачите от Сирвента и на издателство "Грацентро" това капитално произведение състоящо се от 8 тома и обхващащо всички дялове на класическата астрология е на испанския книжен пазар.В новото издание на книгата са взети предвид както специфичната астрологична терминология така и са осъвременени много думи, който иначе биха звучали за съвременния читател твърде архаично и непонятно, като при това е съхранена свежестта на кастилския оригинал.

В началото на 90-те години проекта Хиндсайт бе включил в плана си превод и публикация на книгата на Абенрагел. Преводът трябваше да се реализира директно от арабския оригинал и за тази цел бе поканен египетския астролог Хешам Хаким, по това време постоянно пребиваващ в Англия.Но след като през 1995 г. Роберт Золер и Роберт Ханд напуснаха проекта работата по превеждането и издаването на това забележително произведение бе прекратена.

Eто и съдържанието на всичките осем книги според описанието на кастилски, както е дадено на страница трета от изданието на Р.Хилти :

"В първа, втора и трета книга той пише за хорарната астрология и за всички неща свързани с нея. В четвърта и пета книга той пише за рождената астрология. В шеста книга той пише за наталната слънчева революция. В седма книга става дума за елективната астрология.И в осма книга се говори за годишната революция на света(мунданната астрология-бел.моя).

В старокастилския манускрипт се съдържа и хороскопа на началото на преводаческата дейност.Посочените позиции на планетите отговарят на 21 мохарам 652 г *, който според Грегорианския календар съответства на 19 март 1254 г 06 ч 47 мин местно време, т.е. малко след изгрева на Слънцето.Преди да разгледаме как избраните позиции са повлияли за да се съхрани и оцелее тази книга в продължение на столетия и след 750 г. да се радва на същия успех нека първо да разясним основните принципи на елективната астрология.

Ето какво пише Йохан Шьонер в своята книга "Opusculum astrologicum"(1539):

"Когато се прави избор или елекция на предстоящо дело естеството на нещата трябва да бъде внимателно изучено преди началото на което и да е начинание.Необходимо е Луната да бъде свободна от всякакви лоши аспекти на зли планети, тя също трябва да се намира в зодиакален знак съответстващ на характера на начинанието, а също и да е в аспект с планетата, която според есенциалната си природа има отношение към това начинание, като е необходимо тази планета да има най-много достойнства спрямо останалите планети.Освен това дома, който има отношение към това дело и неговия управител трябва да бъде изцяло освободени от малефици и техните аспекти.Най-добре е ако дома и неговия управител са аспектирани от бенефици и управител трябва да бъде изцяло освободени от малефици и техните аспекти.Най-добре е ако дома и неговия управител са аспектирани от бенефици и техните благоприятни аспекти.Също така Хали Абенрагел съветва асцендента, Луната и техните управители да се намират в добра позиция и кондиция.Елекцията ще бъде още по-добра ако Луната, асцендента и неговия управител са огрени от благоприятни аспекти.Освен това той казва, че във всяка елекция Луната трябва да аспектира асцендента.Прието е също да се избере и благоприятен лунен дом, което също ще е от помощ за начинанието."

Единственото което можем да добавим е, че управителите на деня и часа трябва да са благоприятни планети или да съответстват на характера на начинанието съгласно есенциалната си природа.


Хороскопът на началото на превода на книгата на Абенрагел

Нека сега да видим как стоят нещата в нашия случай.

Планетата сигнификатор на елекцията

Още от пръв поглед прави впечатление силната позиция на Меркурий, който според есенциалната си природа има най-тясно отношение към темата и се явява сигнификатор на елекцията.Меркурий е в собствена терма, в съвпад с асцендента и има добри аспекти с управителя на асцендента - Марс и с ко-сигнификатора на елекцията - Луната.Освен това Меркурий управлява трети и шести дом имащи отношение съответно към писмената дейност и работата.Единствено неблагоприятния аспект към Сатурн в 10-и дом посочва, че работата по превода на книгата ще бъде трудна, тежка и продължителна.

Домът сигнификатор на елекцията

Върхът на трети дом, имащ пряко отношение към темата е "огрян" според терминологията на древните от благоприятните аспекти на Меркурий и Марс, а неговия управител както видяхме е в добра позиция.

Ко-сигнификатора на елекцията

Както е известно в елективната астрология Луната е фактор от изключително голямо значение за успешния изход на всяко едно начинание.В нашия случай ние я откриваме в знака Стрелец и на върха на 9-ти дом, като и знака и дома имат отношение както към чуждите езици, страни и култури, така и към висшите духовни ценности.Трябва да се добави,че Луната се намира в добра терма - тази на Юпитер, което допълнително подсилва нейната сила.Луната има благоприятен аспект с асцендента, което както казахме съгласно Абенрагел е важно условие за реализацията на елекцията, а също е в добър аспект с Меркурий и Марс.Единствено лошия аспект с Юпитер влошава донякъде нейната кондиция, но понеже Юпитер е по природа благоприятна планета отрицателното влияние на този аспект ще бъде сведено до минимум.

Луната се намира в 20-и лунен дом известен в арабската астрология под името ал Ра ал Тхубан, който покровителства красноречието и писмените съчинения.

И накрая ще добавим, че както избрания ден, така и избрания час за начало на превода се намират под влиянието на Юпитер-планета с изключително благоприятно влияние върху всяка една дейност и начинание.

В нашумелия преди години филм наречен "Точка на пречупване" група запалени сърфисти бе отишла в далечна Австралия за да дочака на брега на океана "голямата вълна", която се появява веднъж само на 10 години.Аналогично и в елективната астрология понякога трябва да се чака дълго за да настъпи благоприятния момент, в който може да се даде успешен старт на едно начинание."Сърфирайки" на гребена на вълната групата от Толедо е реализирала не само един великолепен превод, но е и осигурила популяризирането и оцеляването през вековете на този забележителен паметник на древното астрологично знание.


* В случая става дума за мюсюлманския лунен календар, който има за начало преселването(хиджра-араб.) на Мохамед от Мека в Медина на 16 юли 622 г.Този календар се състои от 12 месеца с продължителност от 29 до 30 дни, като първият месец носи името мухарам.