Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Анотация за Цикъла „В окото на бурята”, Антония Йорданова

       Този цикъл от стихове е плод на последните три много динамични години. В него се оглеждат преживените от мен световни и лични изпитания, моментите ми на извисяване и падане, цялата ускорена програма, през която повечето хора преминават в момента по духовния си път. Смелост да ги споделя с вас ми даде моят първи читател с думите: „Това са много, много силни стихове, с толкова адекватно на това сегашно време звучене! Биха изплашили и отблъснали само хората, които са доволни да живеят в старото. А останалите ще получат вдъхновение, когато ги четат.”