Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Това са материали от сбирки на астроцетър Триагон (тогава още безименен) през периода 2000-2002 г