Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Близнаците търсят знанието. Стрелецът – дървото на познанието.
Близнаците са разностранни, но и разногласни и разнопосочни.
Стрелецът е многостранен, но единомислен и праволинеен.
Близнаци имат познания. Стрелецът има съзнание.
Близнаците са тактиката. Стрелецът е стратегията. Така целта се постига и битката е спечелена.
Мнението на Близнаци се променя според конюнктурни знаци. Мнението на Стрелеца може да е и стрела в сърцето.
Близнаци лесно обещават, трудно изпълняват. Стрелецът лесно назидава, трудно се стърпява.
Близнаци са двузнаци. Стрелец е стремежлец.
Близнаците са комбинативни, но и увивни. Стрелците са конструктивни, но прогресивни.
Близнаците обичат клюките. Стрелците – поуките.
Близнаците действат в комбина с роднина. Стрелецът е признат пророк в чужбина, не в родина.
Близнаците се осланят на чуждите слабости. Стрелците не са чужди на светските сладости.
Близнаците правят най-добрата реклама. Стрелецът прави от гледките панорама.
Близките пътувания задвижват Близнаците. Далечните пътешествия привличат Стрелците.
Близнаци са с всички съгласни, но са безгласни. Стрелецът разсъждава на глас, но и обяснява ясно.
Близнаците си мислят. Стрелецът мисли.
 – Мисли му! – съветват Близнаци. – Мисли! – съветват стреляци.
За Близнаци движението в затворен кръг означава обиколка около важна личност.
За Стрелеца движение в затворен кръг означава пълна обиколка на земното кълбо.
Предизвиканото любопитство у Близнаците е вече половин интерес у Стрелеца.
Близнаците умеят да минават между капките и папките, но от гръмотевицата на Стрелец-Юпитер не могат да се скрият. Когато са ги набедили, Близнаците излизат сухи от водата, но не могат да се спасят от стрелата на Стрелеца.
Близнаците се движат в кръг, в затворен свят. Стрелец си изработва кръгозор богат.
Близнаците задават въпроси – имат опасения. Стрелецът по даден въпрос има мнение.
Близнаците нямат угризения. Стрелецът няма съмнения.
Близнаците обичат контактите, посещенията. Стрелецът обича компаниите и угощенията.
Близнаци носят вестта. Стрелецът носи съвестта.
Близнаци се учат за нещата. Стрелецът изучава, проучва и преподава нещата.
Близнаците са многословни, но и празнословни. Стрелецът е мисловен и безпрекословен, не голословен.
Близнаците са човек с най-малко две лица.
Стрелецът-кентавър е същество с две тела (кон и човек) и с лък и стрела.
Близнаците са на големец придружители. Стрелците са на висшето познание преносители.
Близнаците са ветропоказатели – винаги знаят на къде духа вятърът.
Стрелецът е Дон Кихот, който се сражава с вятърни мелници.
Близнаците са чевръсти. Стрелецът е с широки пръсти.
Близнаците от многото си лица са лицемери. Стрелецът приказки не мери.
Близнаците гледат на много страни. Стрелецът пътешества в много страни.
От близнаците думата дупка не прави. От Стрелеца казана дума – хвърлен камък.
Котката и зодия близнаци не падат на гърба си. Стрелецът има широк гръб и е широко около врата му.
Близнаците знаят две и двеста като две и две четири.
Стрелецът-кентавър впряга двете си обединени тела – конското и човешкото,
напряга двете полукълба на мозъка си, за да обиколи двете полукълба на света.
Близнаците трудно стоят междучетири стени.
Стрелецът трудно стои между четири държавни граници.
И Близнаците, и Стрелецът лесно се движат в четирите посоки на света.
Близнаците са малко безотговорни.
Стрелецът има готов отговор по всеки въпрос.

                            Галина Милева
                            Декември 2001г.