Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

(Предварителна програма)

6 май

Пристигане;

14:00 – Поход до Петров връх;

18:30 – Вечеря;

19:00 – Лагерен огън с песни и разговори;

7 май

Посрещане на слънцето и Паневритмия на върха.

9:00 – Закуска

10:00 – Откриване на срещата – А. Запрянов;

10:30 – За традицията – Г. Христов;

11:00 – Анализ на стари и нови елементи в Паневритмията – А. Станчин;

11:30 – Метод за работа с беседите на Учителя с ключови думи от Паневритмията – Св. Милева;

12:00 – Дискусия;

13:00 – Обяд;

15:00 – Личността Ярмила Менцлова. Български превод на подготвената от нея, и издадена във Франция, през 1984г.,  Паневритмия – А. Кузманова, Т. Димитрова и В. Кондакова;

15:30 – Споделен опит от представяне на Паневритмията на 17 световна конференция по трансперсонална психология и психотерапия в Москва през 2010 г – М. Смуков;

16:00 – Центърът в Паневритмията – Сн. Димитрова;

16:30 – Размишления в кръга на Паневритмията – Ал. Стойчев;

17:00 – Паневритмия в училище – Л. Костадинова;

17:30 – Дискусия;

18:30 – Вечеря;

19:30 – Концерт;

8 май

Посрещане на слънцето и Паневритмия на върха.

9:00 – Закуска

10:00 – Паневритмията през погледа на музиканта – С. Симеонов;

10:30 – Нов поглед върху музиката и движенията в Паневритмията – С. Демирова;

11:00 – Представяне на Паневритмията: аранжимент П. Ганев; изпълнение – камерен ансамбъл „Софийски солисти”; сопран Т. Петрова; тонрежисьор А. Аргиров;

11:30 – Паневритмията като учебна дисциплина в СУ „Кл. Охридски” – В. Димова;

12:00 – Дискусия;

13:00 – Обяд ;

Забележка: Във времето за изказвания на участниците е включено 10-15 мин.   за въпроси към лекторите;

Нека Божият дух и Божието благословение присъстват!