Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Елена Фомичева е от Москва. Играе Паверитмия от 1992 г. Тук ще се представят някои нейни наблюдения и разработки, изпращани като писма до български приятели през годините.