Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Към вас се обръщам, братя и сестри в България!

Всички, които играят Паневритмия, които обучават други хора, как трябва да се играе Паневритмията, и които свирят на Паневритмия в центъра на кръга –

  • заради Името на Учителя – бъдете внимателни!

Паневритмията в България се играе погрешно – това се знае отдавна, но вие, може би, ще разберете това днес. Това се отнася основно към упражнения № 6-10 и упражнение № 16.

През м. юли 2006 г. брат Благовест Жеков е открил в архива на сестра Мария Тодорова  нотния запис на упр. № 1-10 («Първият ден на пролетта») от 19.05.32г., откъдето се вижда, че упр. № 6-8 имат четен брой тактове, затова всички упр № 6-10 се започват  с десния крак. Това е напечатано (съвместно с въпросния нотния текст) в  «Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее», т 23, с.868-869 (том излязъл от печат в 2006 г)  и в т. 24, с. 891. Този факт се потвърждава от думите на Димитър Грива и  от мнението на Асен Арнаудов («Изгревът  пее…», т. 8, с. 207, 232). Този факт има също пълно потвърждение благодарение на филма, който беше заснет от учениците на Учителя в 1947 г. заради изучаване на Паневритмията от братя и сестри във Франция в 40-те години на ХХ в. Този филм сега в Братството го има на диск, той се казва «Учителят Изгревът архивен филм» и се явява един презапис от горепосочения филм от 1947 г. на видеокасета. Филмът на видеокасета ние получихме в Москва на 19.01.2000г. от семейство Гобо (Франция) според нашата молба. Този оригинал е имал музикален съпровод от класическа музика, и в този му вид беше изпратен от нас в България в м. февр. 2000 г. на Тони Янкова и на други лица.

Известно е, че през декември 1944 г. Учителят е казвал, че трябва да  се изправи  Паневритмията. Резултат на тази работа е този архивен филм, и тук няма  нечетен брой тактове в упр. № 6 – 8; тук се играе правилно и упр № 16 («Изгрява Слънцето»). Само трябва да гледате внимателно кадрите на този филм.

В упр № 6 («Отваряне»)  лявата ръка се отваря едновременно със стъпка на десния крак! Гледайте!  Тук има четен брой тактове!

В упр № 14 («Мислú») няма сгъване на китките при изпълнение «крепи, крепи» – ръцете се изнасят в страни хоризонтално, включително и китките; те крепят основите  – свещени мисли за живота.

В упр № 15 («АУМ») ръката, която се сваля долу, не отива назад, но лежи покрай тялото.

В упр № 16 («Изгрява Слънцето»)  има два проблема:

а) В продължение на изпяването на думите «сила жива, изворна течуща, сила жива, изворна течуща» двете ръце се издигат бавно до нивото на слънчевия възел, като правят 12 тласъка (а не 2 пъти по 6 тласъка!) – гледайте внимателно! След това ръцете се свалят долу и повдигането им се повтаря още един път. 

За това говори сестра Елена Андреева, като обяснява, как е било дадено  това движение от Учителя в класа («Изгревът пее…», т. 1, с. 551), и защо в 1947 г. тя описва това упражнение № 16 погрешно (с. 551). Тя казва тук и за погрешки, направени в снимките към  «Описание на Паневритмия от трите сестри» (с. 556).

б) Фрагментът а) се свършва с полагане на  двете ръце върху гърдите; а при първа дума «зум» ръцете се изнасят хоризонтално напред едновременно със стъпка на десния крак. Това се вижда ясно, ако гледате филма внимателно.

Именно така ни учеше да правим това движение «зум-мезум» Ина Дойнова  (ученичка на Ярмила Ментцлова) в м. юни на 1992 г. в Москва, и така ние го правим и досега.

Най-интересното е, че когато тези упражнения (№ 6-8 и № 16) се изучават от млади школувани музиканти, те ги свирят безпогрешно (№ 6-8 – четен брой тактове), и упр № 16 изпълняват в кръга на град Добрич също безпогрешно, защото именно така диктува самата музика на тези упражнения.

В упр № 22 («Запознаване») вижте, как се движат ръцете на партньорите, когато те се обръщат един към друг с лице – има полюляване: първо напред по хода на движение, след това назад и още един път напред, и ръцете се разединяват, а партньорите се обръщат един към друг с гръб.

И още има проблеми.

Упр. №11 («Евера») Нотния текст предполага, че упражнението се прави един път с едно повтаряне от «Птички хвъркат». Ако то се играе 2 пъти (за два куплета) с повтаряне от «Птички хвъркат», както това  се играе сега, тогава към края на музика играещи се оказват с гърба към центра. Това е така. За да избегнат този проблем, правят повтаряне от «Въздух благодат», и това е един изход. Значи, «Евера» трябва да се играе или един път с повтаряне от «Птички хвъркат», или 2 пъти с повтаряне от «Въздух благодат». Всеки друг вариант е погрешен.

«Слънчеви лъчи». Сега в България в един лъч стават по 5 двойки – така е удобно, ако имат пред вид едно преминаване към Пентаграм. Обаче в Ръководство към «Слънчеви лъчи» са посочени 6 двойки, и това не е случайно: тогава вътре в кръга стават 6х2х12= 144 души, и ако имаме пред вид външен кръг, то тези 144 – не са случайни лица, те изпращат импулси от центъра на кръга към хората на външния кръг. Нали това е важно число.

«Пентаграм»

  1. При разгъването на Пентаграм, «главата» (Истината) трябва да върви напред с 24 стъпки, и само след дума «свобода» да прави обръщане, но не преди тази дума. Трябва ли да кажем, каква връзка има между думите «Истина» и «свобода»?
  2. Веднага след разгъването на Пентаграма, при изпяване на думите «за всички разумни души», всички 5 двойки трябва не само да се обърнат към центъра на този Пентаграм, но и да се изравнят така, че тази фигура би изглеждала най-точно като петолъчка. За този проблем с вълнение е разказвала пред всички братя и сестри след вечерна молитва сестра Павлина Даскалова на Рила на 18.08.2007 г.

Не мога да си припомня, къде четох, че Учителят казвал, че в бъдеще ще играят (на Рила ли?) няколко Паневритмии. Сега вече (от 2007 година) посрещане изгрева на Слънцето става на Рила  на двата Молитвени върха.

И така, от 2000 година минаха вече 9 години, от 2006 – три години и Паневритмията все още се играе с грешки. Мислите ли, че Учителят ни е дал вече двете възможности за оправяне на сегашната Паневритмия?  Известно е, че Паневритмията е оръжие, и то може да бъде насочено и срещу Бога, поради нейното погрешно изпълнение. Тези думи на Учителя ни бяха посочени в Москва (1992 год) още преди да ни научат, как трябва да играем Паневритмия. Знаят ли ги всички, които сега играят Паневритмия в България? Те са отпечатани в «Изгревът пее…», том 4, стр. 232-233 и също в т. 16 стр. 756 (от Пеню Ганев, баща  на Петър Ганев).

Братството в България има голяма отговорност пред Учителя и обучава и други народи по целия свят, а и своите деца, – на коя Паневритмия? – на изопачена Паневритмия, а с това тези грешки се разпространяват още повече.

Сега всеки сам може да види архивния филм от 1947 года и първичния нотен текст на упражнения № 6-8 («Изгревът пее…» т 24, с. 891) и да се убеди лично, как трябва да се играят упр № 6-10, упр №16 и други, и да отговори на себе си, изправен ли той лично  по отношение към своя Учител Беинса Дуно или той има друг учител?

Пиша тези редове с голяма болка, не мога да мълча, защото зная за този филм и неговото значение, зная и за съобщението от Благовест Жеков, и докато някои българи искат да намерят правилната Паневритмия чрез разглеждане и съпоставяне на стотици архивни снимки, моля: вземете архивния филм от 1947 года, вземете първичния нотен запис на Паневритмията и изправете,  в края на краищата, както това е казал Учителят, и сегашната Паневритмия!

Благодаря за вниманието и моля да ме извинят за този превод на български – нямам, за съжаление, достаточно знания и опит в тази работа.  Обаче искам това писмо да бъде прочетено и от българи, които не разбират руски.

С уважение, сестра Елена Фомичёва.       Москва,  Коломенское    1.09.09 г.