Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Здравей Елена,

Още от първите изречения личи, че сигурно не си чувала за обсъжданията, срещите и разговорите за Паневритмята, които правихме в продължение на последните девет години в България.

Знаеш ли, мила Елена, ние смятаме, че писмото ти ни връща назад. Източниците, за които говориш, както и други, които не са достигнали до теб, бяха обсъждани многократно, имаше спорове, вглеждане в кадри, снимки, детайли. Имаше и други остри въпроси за които не знаеш, и които не си повдигнала в писмото си. 

Сега това е зад гърба ни и сме много благодарни, че то се случи, и че преминахме този етап. И знаеш ли какво научихме? Да се обичаме повече.

Да се изслушваме и дори когато имаме различно мнение, да се радваме, че сме заедно. Научихме, че най-важното за да изпълняваме Паневритмията правилно е да я изпълняваме в мир и хармония. Тя е мир и хармония.

Не би било сериозно да обсъждаме детайли за Паневритмията в такъв писмен вид, защото многообразието на описания, мнения и тълкувания далеч надхвърля посочените от теб теми и обосновки, а коментарът им изисква написването на десетки страници.

 От друга страна, за да не смяташ, че  пренебрегваме писмото ти, обръщаме ти внимание върху някои въпроси. Задай си ги...

Как да се изтълкува фактът, че Учителят е оставил (според нас умишлено и мъдро) Паневритмията не напълно описана и какво би било, ако я беше описал до последния детайл?

Мислиш ли, че е сериозно да се обсъжда Паневритмията само по един архивен филм, в който има явни и достатъчно видни несъвършенства? Един пример: знаем, че Учителя директно им е казал, че трябва да играят упражнението „Аум”като задната ръка е на 45 градуса изнесена назад, а посочваш, че във филма не го правят.

 Здравомислието изисква да се правят заключения за правилното играене на определени упражнения след предварително запознаване не само с някои, а с всички налични архивни материали, които не само се обсъждат, но се оценяват задължително (кой, кога, защо и при какви обстоятелства ги е правил) и съответно им се придава различна тежест.И всичко това се съпоставя с живата традиция. Всъщност в България възрастните сестри и  братя не са прекъсвали никога да  играят Паневритмия.

Навярно не си запозната с първото, непубликуваното описание на паневритмичните упражнения от 1933г., от което се вижда ясно, че създаването на Паневритмията е било ПРОЦЕС – там има упражнения, които са приблизително разпознаваеми първоизточници на описаните по-късно и други упражнения, които въобще са отпаднали. Редно е да се отбележи, че в това описание от 1933г., както и в описанието на Паневритмията от брат Илия Узунов (бил е ученик в Школата през почти целия си съзнателен живот) упражнението „Изгрява слънцето” е описано с отваряне на ръцете напред на ляв  крак при движението на „Зун мезун”.  

Да се правят изводи като се цитират от източниците само онези детайли, които ни „влизат в работа”  не е обективно и не може да води до сериозни изводи дори от гледна точка на обикновеното здравомислещо научно изследване, а Паневритмията изисква много повече от това.

Защо смяташ, че Учителя сам не е променил изпълнението на движението „сила жива” след като първоначално го е дал по определен начин на хора седнали на столове, като знаем, че той е усъвършенствал упражненията и след като всички по-късни описания на упражнението и трдицията на живопредаваната Паневритмия са с двукратно повдигане на ръцете с тласъци?

Хубаво е да питаш и видиш как семейство Гобо са научени в продължение на години на Паневритмия лично от Ярмила Ментцлова, защото ние направихме това и то ни накара да си зададем много важни въпроси и да намерим някои отговори.

Също е добре да питаш сестра Ина Дойнова от кого е учила Паневритмия, за да разбереш истината по този въпрос, както и да видиш как и я питаш защо тя преподава и досега движението„зун мезун”с отваряне на ръцете на ляв крак.

Попитай защо Андрей Грива не знае нищо за становището, което приписваш на баща му.

Не смятаме да продължаваме  с повече  подробности и обсъждания, защото това не би изчерпало годините обсъждания, които са вече зад гърба ни..

Нормално и естествено е за Паневритмията винаги да остават  въпроси търсещи своя отговор, защото Паневритмията е жив процес, който никога не е бил прост за разбиране, нито пък е бил някога застинал в някакъв напълно окончателен и напълно  уточнен във всички детайли вид. И точно това е нормално и изискващо занимаващите се с Паневритмия да разширяват своите представи за нея и да се развиват заедно с нея непрекъснато.  

 Отвъд формите е съдържанието на упражненията, а то ни води към смисъла и това е темата на днешните семинари в България. Красиво е, когато хората виждат нещата от различни гледни точки, които се допълват и така се обогатяват взаимно.

В писмото ти има много страх и напрежение, тревога че „Паневритмята  се играе погрешно”. Страхът не е добър учител. Не се безпокой и няма нужда от силни изрази. Генерирането на страх и напрежение създава всичко друго, но не води към Истината

Ние вярваме, че Учителя не допуска и няма да допусне изкривявания, че бди над всичко, което става. А самата Паневритмия е наука от толкова висш порядък, че принадлежи към онзи вид знание, което има собствена защита.  Масово и по традиция в България се изграе по учебника „Паневритмията на трите сестри.” И ако това наричаш „изкривена Паневритмия”, то би било оскърбление към светлата памет на Мария Тодорова, Елена Андреева и Ярмила Ментцлова.

В последните години, след като бурите преминаха, хората прозряха, че Учителя умишлено не е „заковал”, фиксирал упражненията. Една от целите е да се научим да работим заедно, да се търпим, да се обичаме. Дори когато сме различни. Той ни го е казал и в много беседи. И още - да търсим.

Не знаем дали идваш на Рила всяка година, и ако е така, не може да не си забелязала, че в последните години Паневритмията е все по-красива и хармонична.

И, да, може и да има две Паневритмии, ако на поляната на Махабур догодина няма място за няколко хиляди души. И да, чудесно е, че хората вече не могат да се поберат на молитвения връх  и нарядът се прави на две места, а от догодина вероятно ще бъде на три, и на Салоните. Ние сме мечтали това и сме работили за него.   

Дай Боже и на вас, в Москва да сътворите един кръг на Паневритмия, в който да можете да примирявате различията си чрез любовта към брата и сестрата. Радвайте се, че сте заедно, че играете, така ще станете притегателен център за нови хора.

Надяваме се да се видим отново догодина на Рила в свещния кръг на Паневритмията и да имаме достатъчно любов в сърцата, така че да остане само радостта от това, че сме заедно, и едно с Бога.   

Комисия по Паневритмия:   Светла Балтова, Людмила Червенкова, Николай Конакчиев, Атанас Атанасов, Ясен Даскалов.