Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Здравейте, Людмила и Ирена!

Моля да ме извините за безпокойството, но се появиха новини по отношение на Паневритмията. През лятото ми дадоха «Отворено писмо» на Л. Червенкова, където смисълът накратко се свежда към едно: защо в «Описание на Паневритмията» на Ярмила Ментцлова (на френски език) и в изпълнението на Паневритмията от Жана-Луи и Арлет Гобо, които са учили (както е написано в писмото) при Ярмила, има разлики в упр. 6-8 и упр. 16? Струва ми се, че имам отговор на този въпрос.

През 2000 година Жан-Луи и Арлетт, заедно с архивния филм с Паневритмията от 40-те години са изпратили в Москва две  «Описания на Паневритмията» на френски език. Първото– от 1983 година, съставено от Ярмила Ментцлова, и второто– без дата на издаване, без указан автор, но на последната страница на долния ред фигурира : Directeur: M.A. Bertoli (може би, това е Мариета Бертоли, сестрата на Анина?).  Очевидно, това Описание е съставено по-късно, в него няма ноти, но се появява раздел «Пентаграм».  Между нас няма хора, които владеят френски и тези  Описания са останали непоискани.

При съпоставяне на тези Описания се открива следното:

1. В Описанието на Ярмила има нотен текст, където в упр. 6-8 тя отстранява 19-ти такт, и това не е грешка, тъй като описанията на тези упражнения съответстват на този нотен запис (стр. 62-67), тоест тук има четиридесет такта, а не четирийсет и един.

Във второто Описание  («М. Бертоли») тези упражнения 6-8 съдържат по четирийсет и един такт и са описани по съответния начин (стр. 21-24). Обаче, на рисунката 11-14 упр. 6  е показано вярно, тоест без деветнадесети такт, тъй като лявата ръка се изнася наляво, като се прави стъпка на десен крак. 

2. В Описанието на Ярмила Ментцлова упр. 16 («Изгрява слънцето») е описано така, като се изпълнява и в архивния филм, тоест при стъпка на десен крак ръцете се изнасят хоризонтално напред  («зун»…)

В Описанието «М.Бертоли» упр. 16 е описано не така, както е при  Ярмила, тоест  при изпяването на «зун» и стъпването на десен крак ръцете са на гърдите.

Да направим извод: Описанието «М. Бертоли» се разминава с Описанието на  Ярмила в упр. 6-8 и упр. 16, и тогава не е много ясно, при кой са се обучавали Гобо, ако те изпълняват тези упражнения (съдейки по писмото на Л. Червенкова) строго по Описанието «М. Бертоли».  Никога не съм виждала тяхното изпълнение, но снимките им са в в Описанието на Ярмила, обаче, не в тези «спорни» упражнения.

Инна Дойнова, която ни обучаваше през юни 1992 година в Москва, ни е казала, че се обучавала непосредствено при Ярмила, и ни показвала упр. 16 в съответствие с Описанието на Ярмила. Именно по този начин ние го изпълняваме от 1992 г. досега. Между прочим, точно така за пръв път ни го показа през 1991 г.  Елена Острова, коята се обучавала в България при Ина Дойнова, а по-късно точно така за изпълнявали това упражнение Лъчезар Караджов и Вера Трендафилова, също ученици на Ина Дойнова. В последствие Ина е била принудена в Братството да промени мнението си по отношение на изпълнението на упр. 16; ние просто имахме късмет, че тя ни е обучавала преди това събитие.

По отношение на упр. 6-8 Ина ни е казала през  1992 година, че в Братството има мнение, че 19-ти такт трябва да бъде отстранен, но това все още не е направено, тъй като има възрастни братя и сестри, които не съ съгласни с това. Ние с чисто сърце отстранихме този такт, когато през 2000 година получихме архивния филм от семейството Гобо, а освен това прочетохме в «Изгрев пее…», том 8 спомените на Димитър Грива. По-късно научихме, че много преди 2000 година вече е бил направен запис на Паневритмия без този деветнадесети такт по молбата на  Роза Пронина и Михаил Папуш. Имаме този запис (цигулка и фортепиано).

Ето какава история се получава с «Описанието» на Ярмила и преподаването й: Инна Дойнова е изпълнявала всичко съгласно «Описанието» на Ярмила Ментцлова.

Фотографиите на Ярмила с Мария Тодорова, публикувани в България през 2004 году, са били направени в края на четирийсте  години, а нейното «Описание на Паневримията» е било подготвено през 1983 година. И, оказыва се,  Ярмила Ментцлова е изпълнила задачата на Учителя «да се изправи Паневритмията» и се е справила с това сама през 1983 година. Дай Бог на всеки да изпълни така задачата си!

 

Това писмо ще го изпратя и на двете ви, тъй като се интересувате от въпроси свързани с изпълнение на Паневритмита. Можете да располагатe с този текст свободно по ваше усмотрение. Ако вие се нуждаете от това, и ми изпратите ваши пощенски адреси, ще ви изпратя по пощата  ксерокопии на страниците, които се отнасят към упражненията 6-8 и упр. 16, от двете  «Описания на Паневритмията» (на френски език).

Приемете, моля, най-добрите пожелания и поздрави с наближаващия празник 22 септември от мен и Татяна и Виктор Любарских.  

Да ви пази Господ!

С дълбоко уважение – Е. Фомичёва.

Москва, 14 септември 2010 год.