Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Здравейте, Светослав!

Благодаря за отговорът ви.

Имам надежда, че Учителят не остави германците без вярното Описание на Паневритмията. Кога ще стане това, сега не е известно, но ще стане, защото Божественото ще дойде в края на краищата.  Засега обаче няма на какво се радваме, затова и Учителят, като отиваше от Земята – не от радост – е заповядал на Ярмила да коригира Паневритмия. А Божественото не се коригира.

Упр. № 1-10 са свързани, и излишен 19-ти такт в упр № 6 изопачава следващи упражнения № 7-10.

За необходимост този такт да бъде отхвърлен от упр. № 6-8 е говорил Димитр Грива («Изревът пее, т. 8) – този, на кого Учителят поверява да направи Паневритмия  за голям симфоничен оркестр (с. 286; 232). Започват се бомбардировките в София, и на Изгрева се остават само брат Ради и Димитр Грива. Последният носи своята разработка за всяко упражнение от Изгрева в Мърчаево, за да бъде негова работа разглеждана и одобрявана от Учителя. Само след  това он работи нататък. Д. Грива отхвърли този такт от упр. № 6-8, това е зима-пролет на 1944 г. Преди Своето заминаване в м. декември 1944 г. Учителят дава разпореждане да оправи Паневритмия на Ярмила Ментцлова в присъствие на свидетела – Мария Златева.

 Най-сетне в 2006 г. в архива на Мария Тодорова се намира и първичния (от 1932 г) нотния запис на упр. № 6-8 без този 19-ти такт.

Още преди това, в 2000 година, в България пристига архивния филм от 1947г (не от 1939г, както мисли Г.Петков в своето обръщане от 26.05.2003 г.; и той не пише за упр. № 6, откъдето имено иде погрешка – тя  във средата на упр № 6, в 19-ти такт). В този филм се вижда, че упр. № 6 е коригирано, защото отваряне на лявата ръка (след 18-ти такт) се прави със стъпка на десния крак, а това е възможно само при отсъствие на 19-ти такт.

Мнозина имат Описание на Паневритмията от Ярмила, което напълно съответства на упр № 6-8 в филма от 1947 г, имат и друго френско Описание (от М. Bertoli).  Тези два Описания са различни, и това не е случайност: корекция, която е направена от Ярмила, е осмислена.

Упражнение № 16 представено еднакво вярно в Описанието на Ярмила, в архивния филм от 1947 года и в «Ръководство за изучаване на Паневритмия», 1999 г. (стр. 28, 30). Само тук (съгласно на Ел. Андреева «Изгревът», т.1, с. 551) трябва да се правят не 6 и 7  крачки («сила жива»), и не 13, както казвате вие, Светослав, а двата пъти по (12+1), като на първа 13-та стъпка ръцете се спускат долу, а на втора 13-та стъпка ръцете се поставят на гърдите, и веднага след това при стъпка напред с десния крак («зун ме») ръцете се изнасят напред. И имено така е учила ни в Москва в 1992 г. Ина Дойнова, ученичка на Ярмила Ментцлова.

Мисля, че това писмо е не само за вас, Светослав, но за всички, които не се отказват още да анализират ситуацията наоколо Паневритмия заради приемане на вярното решение. Затова изпращам нашата кореспондеция  (тя не е лична)  също и на други адресати.

Може би, ще бъде по-хубаво, ако центърът на кръга в Берлин ще бъде свободен от багажа.

Моля да ме извинят за мои грешки в български. С уважение към всички, с най-хубави пожелания.

Елена Фомичёва. Москва, 11. 12. 2011г.