Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

  В Описанието на Паневритмията от 1938 г.  има забележка: «Всички движения започват с десния крак».  Това означава, че ако има едно упражнение с нечетен брой тактове (както е сега при упр № 6-8), тогава следващо  след него упражнението се започне с ляв крак.

  1. В м. юли 2006 г.  Благовест Жеков е открил в архива на Мария Тодорова  нотния запис на упр № 1-10 («Първият ден на пролетта) от 19.05.32г.,откъдето се вижда, че упр. № 6-8 имат по 38 такта (см. «Изгревът пее»…, т.23, с. 868-869, т.24, с. 891)
  2. Този факт се потверждава от думите на Димитр Грива  и от мнението на Асен Арнаудов («Изгревът пее»…, Т.8, с. 232-а, 211-б, 207-в; запис на разговор с Димитр Грива от 1988 г.- с 231).

а) «В «Първия ден на пролетта», ако си забелязал, както я играят, аз съм махнал три такта, за да бъдат точно нещата. Което всички музиканти знаят за това, като тази поправка я направих със съгласието на Асен Арнаудов….   Асен Арнаудов беше от тези, който най-много е записал, даже и Паневритмията, може повече от половината.  … Срещнахме се  и си обяснихме, как са станали тези неща».

б) «… това не е фатално…. Това всякой един музикант ще разбере… тези тактове, които аз ги махнах три в  първия номер («Първият ден на пролетта» – заб. от Е.Ф.) … ще ги направят и те».

в) «Учителят ни даде Паневритмия като една мелодия, Той остави на нас да я хармонизираме, да я оркестрираме. Когато ние започваме да правим това нещо, ние ще ги намерим тия пропуски, те са много явни, гдето се казва, азбучни истини».

Учителят дава задача на 30-годишен Димитр Грива – да направи оркестрация за голям симф. оркестр  (това е край на 1943г). Тази работа траеше 6 месеци. От 14 януари на 1944 г Учителят се намираше в Мърчаево, и Дм. Грива всеки   10-15  деня носеше Му от Изгрева своите нотни текстове и оставяше за проверка.   Това беше  зимата-пролетта на 1944г.

  1. Също е известно от спомени на Мария Златева, че към 20 декември 1944г., в нейното присъствието Учителят на поляната за Паневритмията «каза на Ярмила: «Вие, сестра, ще оправите гимнастиките!» «Учителю, аз не мога да ги дам правилно…». «Не! – прекъсная я Учителят. – Вие ще се  допитате до тези сестри, които бяха край мен – Катя Грива и другите. Ви еще оправите Паневритмията!» След това се обърна и си отиде… Това Му поръчение чух само аз» («Изгревът», Т 1, с. 353, 1-е изд.)
  2. Ярмила Ментцлова е изпълнила това разпореждане на Учителя,   като е направила своето  Описание  на  Паневритмията,  което е излязло в 1984 г. В него упр. № 6-8 имат по 40 тактове (е махнат 19-ти такт), и това не е грешка, защото движенията в упр № 6-8 са описани соответно на тези нотите.  Тук също вярно е описано и упр № 16.  (ръцете се изнасят  напред – «зун-мезун» – при стъпка на десния крак). Другото Описание по-френски на циклостил (отличното от Описания на Ярмила в упр. № 6-8 и упр. № 16) беше направено от Анина Бертоли, согласно на нейните спомени. («Изгревът», т. 7, стр. 660). Обаче в брошюрата со скиците (изпратени от Елена Андреева), която брошюра е притурена към Описанието на Ярмила, вярно е представено  упр. № 6 («Отваряне»): лява ръка  е отворена при стъпка  на десния крак.
  3. Най-сетне, има филм, който беше снет. На Изгрева в 1947г. по молба на Анина Бертоли към Елена Андреева, защото «Описание на 3-те сестри» не беше напълно ясно за Анина и нейната група във Франция («Изгревът», т. 9, с.792). Този филм на видеокасета беше изпратен в Москва на 19.01.2000 г. от семейство Гобо, където се пазеше след заминаването на Анина Бертоли. Филмът изпратихме в България без закъсняване, сега той има на диск и се казва «Учителят Изгревът архивен  филм». Ту се вижда напълно ясно, как трябва да се играят  упр. № 6 (лява ръка се отваря при стъпка на десния крак, четен брой на тактове) и упр. №  16 (ръцете се изнасят напред –«зун-мезун» – при стъпка на десния крак. Всичко е ясно за отличие от разпръснати архивни снимки на Паневритмията. Оператор на този филм е Георги Парлапанов, изпълнители: във 2-та  двойка Верка Куртева и Неделчо Попов, в 3-та двойка Анина Бертоли и ?, в 4-та двойка Йорданка Кисьова и Паталей Карапетров. («Изгревът пее», т. 13, с. 812).

В необходимостта на изваждане на 19-ти такт от упр. № 6-8 е напълно убеден музиколог Михаил Папуш от Москва, който е познат с Паневритмия от 70-те години  на ХХ век.

И всичко това съответствува на первичния нотния запис от 19.05.32г. Всички представени документи и свидетелства имат само български произход, това са правели българи при Учителя и след Него – по Негово разпореждане.

Благодаря за внимание и моля да ме извинете за грешки в български.

С уважением – Е. Фомичева, Москва 1.05.2012г.