Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1-10. Първият ден на пролетта      (изследването е базирано на изданието от 1938 г.; цветовете са примерни)

Упражнение

Размер

Тоналност

Знаци

Начален тон и степен

Начален интервал

Брой тактове

Музикални мотиви/фрази (брой тактове)

 

1.Пробуждане

3/4

Am

-

ла

1

прима

40  (20*2)

(4+4+4+4*2)*2 = (12+4*2)*2

2.Примирение

3/4

Am

-

сол

7

прима

30

(2+2+2)+4*2+(2+2+2+2)+4*2 = 6+4*2+8+4*2

3.Даване

3/4

Am

-

ми

5

прима

34

(4+4+6)+(2+5+6+7) = 14+20

4.Възлизане

3/4

A

3 диеза

До

3

терца(м)+

26

(2+2)+(2+2)+(2+1+1+1+1+2)+4+6 = 4+4+8+4+6

5.Дигане

3/4

A

3 диеза

До

3

секунда(г)-

26  (13*2)

((2+2+2)+(2+5))*2 = (6+7)*2

6.Отваряне

3/4

D

2 диеза

Ла

5

Прима

41 ?

(1+1+2)+(1+1+2)+(2+3)+(2+4)+((2+3)+(2+4))*2 =

= 4+4+5+6+(5+6)*2 = 19+11*2

7.Освобождение

3/4

D

2 диеза

Ла

5

Прима

41 ?

(1+1+2)+(1+1+2)+(2+3)+(2+4)+((2+3)+(2+4))*2 =

= 4+4+5+6+(5+6)*2 = 19+11*2

8. Пляскане

3/4

D

2 диеза

Ла

5

Прима

41 ?

(1+1+2)+(1+1+2)+(2+3)+(2+4)+((2+3)+(2+4))*2 = = 4+4+5+6+(5+6)*2 = 19+11*2

9.Чистене

3/4

Am

-

Ла

1

Прима

40  (20*2)

(4+4+4+4*2)*2 = (12+4*2)*2

10.Летене

3/4

Am

-

сол

7

Прима

30

(2+2+2)+4*2+(2+2+2+2)+4*2 = 6+4*2+8+4*2

1-10 (обобщение)

3/4

Am, A, D

(-) (5)

2диеза (3)

3диеза (2)

ла (5)

до (2)

ми (1)

сол (2)

1 (2)

3 (2)

5 (4)

7 (2)

прима (8)

сек.(г)- (1)

терца(м)+ (1)

226+41*3

 

 

Номер упр.

1 упр.

2 упр.

3 упр.

4 упр.

5 упр.

6 упр.

7 упр.

8 упр.

9 упр.

10 упр.

начален тон,

октава

ла (м)

сол (1)

ми (1)

до (1)

до (2)

ла (м)

ла (м)

ла (м)

ла

сол

краен тон,

октава

ла (м)

ла (м)

ла (м)

ла (1)

ла (1)

ре (1)

ре (1)

ре (1)

ла (м)

ла (м)

начален интервал

прима

прима

прима

терца(м) +

секунда(г) -

прима

прима

прима

прима

прима

краен интервал

секунда(г)-

секунда(г)-

секунда(г)-

секунда(м)+

секунда(м)+

секунда(г)-

секунда(г)-

секунда(г)-

секунда(г)-

секунда(г)-

 

Преходни интервали (между различните упражнения):

1-2 упр.

2-3 упр.

3 - 4 упр.

4 – 5 упр.

5 – 6 упр.

6 – 7 упр.

7 – 8 упр.

8 – 9 упр.

9 – 10 упр.

септима (м) +

квинта +

терца (г) +

терца (г) +

октава -

кварта -

кварта -

кварта -

септима (м) +