Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Уникално явление - Венера на 24.02.1974 г. е била Зорница сутрин и Вечерница вечер

На 24.02.1974 г. и в дните около тази дата, Венера е изгрявала сутрин преди изгрева на Слънцето като Зорница, при това – ясно видима, а вечер е залязвала след Слънцето като Вечерница, т.е. – в рамките на един ден, Венера е била и утринна, и вечерна звезда. Сутрин е изгряла 34 мин. преди изгрева на Слънцето, а вечер е залязла на хоризонта 14 мин. след залеза на Слънцето. В същото време Венера се е намирала най-близо до Земята – в долно съединение със Слънцето, когато обикновено е невидима, защото е в лъчите на Слънцето, но на 24.02.1974 г. и в дните около тази дата, тя е била видима, защото ширината й тогава е била 8 градуса над еклиптиката –равнината, в която се „движи” Слънцето. Това е уникално явление, което рядко може да се наблюдава по нашите географски ширини.

Изобщо това явление се случва в цикъл през 8 години.  – в дните около: 26.01.1966 г., 24.01.1974 г., 22.01.1982 г., 20.01.1990 г., 18.01.1998 г., 15.01.2006 г., 13.01.2014 г. и т.н.