Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

"В лоното на Рила" е последният цикъл, изграждащ заедно с "В чужбина" и "Дисонанси" стихосбирката "Звукове". Целият цикъл, посветен на българската планина, с изключение на стихотворението 'Мусала' е печатан в сп. "Денница" през октомври, ноември и декември 1891 г. със заглавие "Впечатления от Рила".

Цикълът "В лоното на Рила" е бил съставен още при написването му, за което свидетелства първата му публикация в периодичния печат. Както много други дялове от Вазовата лирика той е плод на едно пътуване. Цикълът е обединен под едно мото:

'Рьiльская горо, взиграй окрестньiя

созьiвая горьi и холмьi.'

Из службата на св. Иван Рилски

Файл/ове/: