Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Музиката не е преставала да звучи от създаването на света. Тя е неприкъснат, непреривен процес във време и пространство, който продължава да тече днес, тук, сега...