Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Това са подбрани тематично цитати от Словото на Учителя. Съставители са А. Керемедчиев и Т. Балдевска. Книгата е взета оттук.

Файл/ове/: