Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Правило: Наблюдението на звездите е неотменна част от работата на астролога!