Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

На 2 август 1898 г. Пеню Киров изпраща първото си писмо до Учителя. Това най-ранно запазено писмо в историята на Братството. На 14 септември същата година Учителя отговаря на П. Киров. Така първото най-ранно писмо на Учителя запазено за момента е оттогава. Цялата кореспонденци може да видите и да изтеглите: 1898-1900 г. - тук и от 1901-1917 г. - тук.