Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1)

Не съм поет на показни изяви,

свободна съм в мисли и дела,

въздържам се от шумните прояви,

на хората дарявам любовта.

 

Свободен е Духът ми затова

общувам със пробудени души.

обичам и редя слова:

                За доброта,

                За радостта,

                За Любовта.

25.08.2012 год.

 

2)

Знанието превърни във Светлина,

за да можеш  да четеш.

Святий Дух е Светлина,

Истината, Мъдростта.

 

Превърни неправдата във правда,

разведи се със лъжата!

Светът тогаз ще те радва,

щом в сърце е добротата.

 

Прогресирай без лъжа,

тя застава между теб и Бога,

ненужно препятствие е тя,

живей без преграда между Бог и твоята душа.

 

Преди да постигнеш  чистотата,

изключи от пътя си лъжата,

развитието ти прекъсва тя,

след нея иде и смъртта.

28.08.2012 год.

 

3)

Носи уханието на бяло цвете –

символа на чистота,

слънце стани, за да светиш,

да пребъдва в теб мира.

 

Не търси ти пътя лесен,

спасение при него няма,

Божественият път е тесен,

в този път спасен си само.

 

Истината не тъпчи с крака.

Истината носи свобода.

С  ума не я осквернявай,

Любовта не опетнявай!

 

Превърни неправдата във правда,

За да станеш  истински човек,

светът тогаз ще те радва,

животът ще да е по-лек.

 

Слуга на дявола не ставай,

на Бога само уповавай!

Непреривен мир в душата

се постига само с Бога.

 

Той е Пътят, Светлината.

Той урежда все нещата.

 

4)

Бог  работи вътре в нас,

в нас, във нашите души,

тихо шепне всеки час:

„Чакат ви по-светли дни.”

Само с любовта в сърца

се уреждат вси неща.

 

5)

Планът на Битието

е план на вси души,

подготвят се нещата

за идните ни дни.

 

6)

Вяра, вяра, светла вяра,

вяра в бъдните ми дни.

плътта нека да изтлее,

но с разумност, добрини.

 

7)

Цената на душата

е в любовта и добротата.

И малкото невнимание

е камъче, което обръща колата.

 

8)

Отронен лист полита към земята,

с присъствие допълва красотата.

Изпълнил е дълга си той,

работил без да е герой.

Полегнал е смирено на земята,

заслушан в гласа на съдбата.

 

9)

Очисти сърцето според

свободата, която

Бог  ти е дал.

Ще пожънеш това,

което си посял.

Искаш от Бога това, онова,

а си правиш, каквото ти дойде на ума

Най-опасното нещо в света

е  да си играеш с Любовта.

 

10)

Не се жени за лъжата,

девственица остани,

блудница е тя на сатаната,

с нея ти се разведи.

 

Никакъв съюз с лъжата,

грешница със нея си.

съюзи се с Истината,

приятелката й бъди!

 

Абсолютна Истина!

Тя Една е на света.

Абсолютна Истина! –

Идеал на твоята душа.

29.08.2012 год.

 

11) Искам да съм

милосърдна и смирена,

във молитви потопена;

игрива като пеперуда,

красива като изумруда,

 с ухание на пролетта,

топла като лятото,

кротка като есента,

бяла като зимата.

Сезоните на добродетелта

да отразяват същността

Само, само с Любовта

да живея за света.

Началото на Любовта

е живота всякога.

Звучат ли Божии слова,

присъства тихо Любовта.

28.12.2012 год.

 

12)

Щом мирът настъпи

в нашите души,

за пореден път

Духът ни теши.

 

13)

Смирение и доброта

велика цел са във света,

но само с Любовта в сърца

Ни  чакат Божии блага.

24.09.2012 год.

 

14)

Във човешкия живот

грешки често се допускат,

без  духовния възход

страдания не ни напускат.

Защо се случва всичко това? –

питаме се ний сега.

Забравихме за Бог в света,

забравихме за брат, сестра,

за родна майка и баща.

Не търсим сродната душа –

това се случва днес в света.

Щом пробуди се съзнание,

служи се на висша цел,

пращат ти се и послания,

в път Господен си поел.

 

15)

Смирението иде от Бога,

спасението наша е цел.

спасява от страх, от тревога,

щом светлия път си поел.

 

С  вяра дълбока във Него,

с разумност в мисли, дела,

смиряваме дръзкото его,

носим в сърце Любовта.

 

Във време съдбовно живеем.

по пътя Христов да вървим,

по него любов да посеем,

душите, за да спасим.

11.11. 2012 год.

 

16)

С вяра, с мисъл права

всичко се постига,

с Бога – връзка здрава

радост ни настига.

 

Любовта в сърцето

трябва да битува,

да спасим земята,

без да се умува.

 

Божието царство

горе на Небето

на земята иде

в душа, във сърцето.

 

Път към Светлината

сочи ни Духът,

там са и благата –

те да ни спасят.

12.12.2012 год.

 

17)

Минават години човешки,

старее човешката плът,

допускаме не малко грешки –

злоба, лъжа са грехът.

 

Любов във сърцата ни трябва,

любов към Отеца Всеблаг,

тогаз светът ще ни радва,

човекът за нас ще е брат.

15.11.2012 год., 6 ч.с.

 

18)

Животът ти добива смисъл,

щом познаеш Любовта,

с нея Бог те е орисал –

в сърце да разтопи леда.

 

Любов сърцето да раздава,

за да си щастлив сега,

 с нея Бог ще те познава,

в мир си  с твоята душа.

15.12.2012 год., 15.15 ч.

 

19)

Казват:

Бог е огън всепояждащ.

Бог е Истина, Любов,

Той Творецът е съграждащ,

всичко в света с благослов.

 

Една сила има в света

по-висока от всяка друга сила

Това е Любовта!

 

Време е да изявим

този Господ в света,

Новия Господ на Любовта,

Защото:

Мракът в душите

става Светлина,

когато в сърцата

пуснем Любовта.

21.10.2012 год., 4 ч.с.

 

20)

Да се будим с мисъл добра,

огрени от Божествена Светлина,

от присъствието на Духа,

обичащи всички Божии дела.

Да благодарим за:

                Въздуха

                Водата

                Хляба

                Храната,

за всичко, съществуващо в света,

създадено от Любовта.

За слънцето,

                Звездите,

                               Луната,

за всичко, което не знаем,

но за него гадаем,

за хората,

                тревите,            

                               цветята,

за усмивките на децата.

Не сме въздали още славата

на Бога.

Да се върнем към Него с любовно сърце,

слуги да Му станем,

душа да расте.

Пълна любов към Онзи, който е създал света,

нашето щастие – Любовта!

Да изпратим добра мисъл, мира

към всички хора на света.

 

21)

Познавам Бога в Любовта,

съзнавам величието на Любовта!

Бог е Изворът вечен,

пия от Него, да съм:

                обичлив,

                милостив,

                търпелив,

                сърдечен.

Искам Бог да се проявява

свободен в мен,

да съм в светлина озарен,

да съм благословен!

Не искам да живея

вън от Бога.

животът е в Бога.

където е Любовта,

има свобода!

16.09.2012 год.

 

22)

Измамата е голяма –

това е нашата драма.

Вярваме само във видимото,

мислим, че реалното е само

част от хора като нас.

Казват: „Карма е това”,

„Божия работа е това”

Не! Човешка работа е това –

прах, който се сипе

на нашата глава.

 

23) Молитвата

Молитвата отваря

врата към  Любовта.

Молитвата обръща

ум, сърце, душа

към Безсмъртното в света.

От него си излязъл ти.

Моли се, да общуваш

със светлите души.

15.09.2012 год.

 

24) Есен

Изплъзващи се дни на есента,

носещи по мъничко тъга,

изплъзват се и земните неща,

животът е спирала всякога.

 

Богат сезон е есента –

на пъстрота, на блага,

на тишина, красота,

Твори – Великото в света.

 

Богата е с узрели плодове,

богата е със синьото море,

богата е с безоблачно небе,

благослов отвсякъде тече.

Това може само

Бог да го даде.

15.10.2012 год.

Морската градина, Бургас

 

25)

Любовта Божествен е език,

Един от най-красивите езици!

На небето е плачът,

него слушаме и на земята,

гдето учат се нещата.

Казваш: „Никой не ме обича”

Не те обичат, защото обич не даваш.

Майка си обичаш – защото обич дава,

учителя обичаш – защото знания дава.

свещта обичаш – защото светлина дава

Слънцето обичаш – защото светлина и

топлина дава.

Бога обичаш заради: Любовта,

                                           Милостта,

                                           Благостта.

Любовта е същината на живота –

творяща в света.

Обичаме Бога – защото е Любов.

Всичко в света трябва да става

 по закона на Любовта.

Да се стремим към Любовта,

като към плод на Духа!

 

26)

Душа, непознала прошката,

не е познала Бога.

Научи се да познаваш,

прошка винаги да даваш.

                Пусни любовта в сърцето,

                 да пробудиш в теб детето,

                да обичаш научи се

пред Безсмъртното смири се!

27.11.2012 год.

 

27) Животът

Велико нещо е животът,

Велика е и Любовта,

на Бога служа със охота,

Той е в моята душа.

Животът е спирала, по която

движим се към Мъдростта.

семето в души посято

го отглежда Любовта.

                Школо велико е живота,

                 в него учим се, растем,

                път трънлив е към голгота,

                сърца на Бога да дадем.

Живота рожба е на Любовта,

ний сме Нейни деца,

Зенита му е Мъдростта,

да сродим се с Любовта.

                Битието, Вечността

                Са Разумното в света,

                законите Му строги, мощни,

                ваятели са денонощни.

В страдание расте се само,

то добродетели съгражда.

в път Божествен, в него само

Човекът нов сега се ражда. 04.12.2012 год.

 

28) Радост

Искам да извикам

днеска съм щастлива!

Щом очи отворя,

значи аз съм жива!

04.12.2012 год.

 

29) Двете

Младостта прекрасна,

младост с мисъл ясна

изобилно дава,

щедростта познава.

                Старост неугледна,

                старост на вид бедна

                носи тя голяма

                Мъдрост и за двама.

Младост, старост – двете

те са живо цвете,

него вий носете,

него все пазете.

Туй могъщо цяло

не, не го делете!

 

30) Да се пише

и рецитира поезия,

това просто не е рецитал,

За мен, това е ритуал.

Поезията е пир на Духа,

дар от Любовта.

Тя по пътища незнайни

дарява мигове омайни,

изява е на Любовта,

Която ще спаси света.

Творецът при нея присъства,

себелюбие отсъства.

Небето духовност изгражда,

С духовна поезия

Човек нов се ражда.

04.12.2012 год.

 

31) Послание

На душата твоя трябва

здраве, сила и живот,

за да може да се радва

на духовния възход.

Знай душата ти красива

е Божествена искра,

тя безсмъртна е и жива,

обитава Вечността.

Щом живееш в мир със нея,

растеш и в духовен план,

същността ти се гордее,

че си в път от Бог избран!

11.10.2012 год.

 

32)

Щом студ и мраз скове земята

и  дойде месецът рождествен,

Христос ни шепне на душата,

живеете във свят Божествен.

Спасител слезе на земята

да ни избави от беди.

Той сочи път към Светлината,

иска и да ни смири.

Убий омразата човешка

или тя ще те убие,

прощавай всяка земна грешка,

на таз земя сте братя вие.

Деца сте на един Баща,

обичай брата и сестра,

помагайте си във беда,

това го иска Любовта.

Да славим името Христово,

да любим Го като деца.

Христос при нас е пак, отново,

донася ни и радостта.

Сърцата каменни Той иска

да напълни със Любов,

агресията ни потиска,

дава ни и благослов.

03.12.2012 год.

 

33) Eсен

Тишина.

Буди се Бургас в мъгла.

градът сякаш е заспал

под прозрачен одеял.

Ръми дъждът, мокри всичко,

Застудява по мъничко,

посивяла е земята,

листи ронят дървесата.

Есента си веч отива –

малко тъжна, но красива.

тя подготвя ни за зима,

кога студове ще има.

Всичко ще покрие с бяла

за посеви одеяло.

Тъй менят се все сезони,

подвластни сме на закони,

спазваме ли ги, ще има

пролет, лято, есен, зима.

09.12.2012 год.

 

34)  Поплачи си,

щом сълзите

във очите ти напират.

Не е лошо да поплачеш –

болката те трансформират.

 

35) Мама

Двусрична дума,

носим  я в сърцето.

мълви я винаги детето.

С обич тъй дълбока и голяма

учи ни на нея мама.

Мама е едничка на света,

сърце има като Вечността,

обича ни в началото до края

Безсмъртна обич,

това всеки го знае.

06.12.2012 год.

 

36)

Душата ми е омъчнена,

в скърби тя е потопена,

Божествена искра е жива

и много, много е красива.

Понякога ме посещава,

но невидима остава.

Посети ли ме Духът,

радост иде в моя път.

Дух, душа са същността

на човека във света.

Без душа не се живее,

Сатаната ти се смее.

Не продавай си душата

целий свят да ти дадат.

Тя безсмъртна е и свята -

това нашепва все Духът.

 

37) Молитва

Вярвям в Тебе, мили Боже,

в Теб, във Твоите дела.

направи така да може,

да съм с тебе всякога.

Ти си мойто упование

и във радост, и в страдание.

Ти си лъчът Светлина.

Ти си в моята душа.

Мили Боже, дай ми сила

и Божествена Любов,

с Тебе пътя съм открила,

дай ми Твоя благослов!

04.12.2012 год.

 

38)

Във сърцето ми голямо

има обич, обич само.

Тя ме кара да се радвам,

Истината все да казвам.

Истината е Една,

Тя ми дава свобода.

Тя ми носи здраве, сила

и ме прави Богу мила.

27.10.2012 год.

 

39)

Ако страдаш, не унивай –

Смисъл има във това.

добродетел в теб е скрила

безпристрастната съдба.

В размисъл те потопява,

ценност да откриеш ти,

злото се отдалечава,

радост иде в бъдни дни.

28.09.2012 год.

 

40)

Когато в любовното чудо –

Любовта,

участва разумността,

постигнал си много,

в този живот – сега.

06.12.2012 год.

/дадено по време на сън/

 

41)

Животът е велико чудо,

за всеки е безценен дар.

Обичай го! Обичай лудо,

защото е свещен олтар!

 

42)

Величието на душата,

Величието на гения,

на способния,

на даровития

седи в това,

да съзнае, че

ставащото с него

в миналото и сега,

се дължи на Христа.

 

43)

Най-малката добрина

е възможна,

ако любим Христа.

Човек е планина

за реализиране на живота

в положителната му страна.

За всичко това

му трябва свобода.

 

44)

Със любов в сърцето

в пътя си върви,

задачите си днеска разреши!

С Мъдростта в зенита остани,

егото човешко усмири!

Любовта отваря вси врати

да постигнеш целите добри.

Любовта залогът е голям

във Живота – Велик океан.

29.09.2012 год.

Няма закон ограничаващ Любовта.

Тя работи с методи и правила,

написани в човешката душа.

 

45)

Частици ний сме от живота,

Безсмъртен е той, затова

Да пазим го! И с охота

в сърца да пуснем Любовта!

Тя Великото е чудо,

Тя гради ни същността.

да обичаме я лудо,

Тя Творецът е в света.

27.06.2012 год., 4 ч. с.

 

46) Зима

Ронят се снежинки

палави, саминки,

стели се земята

С белота позната.

                Идат от небето

                от дома, където,

                Мъдростта царува,

                Любовта добрува.

Носят ни те радост,

човешката младост,

чувство най-красиво,

нека да е живо!

                Мълком благославям

Светлината жива,

в мига я прославям,

за да съм щастлива!

11.01.2003 год.

 

47) Зима

Дърветата облекли

сватбените дрехи,

от сняг са натежали,

от белите доспехи.

                Море от белота –

                навярно това е раят,

                пристигнал на земята –

да срещнем красотата!

От хубост се разнежва

отново и сърцето,

с молитви благославя

смирено то небето.

                Картини причудливи,

                Божествено красиви,

                даряват на душата

                 възторг и обич свята!

Сторете път на нея –

Тя живо същество е.

втъкани сме във нея,

Знайте, за добро е.

                 Тя твори ви, хора

                и поддържа живи,

                 Тя е Божеството,

                за да сме щастливи!

 

48) Зима

Веят ветрове студени,

вихри гонят се в нощта,

С бели дрехи пременени

са гори, поля, къщя.

                Студ сковал е всичко живо,

                заледено е навън,

                зъзне и врабчето сиво,

                спят тревички зимен сън.

Снежната царица броди

в ледения си дворец,

градове, села обходи

и покри ги с бял снежец.

Вали, вали снегът –

тъй да си остане,

та целий Божи свят

приказка да стане.

12.01.2003 г.

 

49) Пролет

Ела, о, жадувана пролет!

дни на нова сила,

душата ми е в полет

под Божия закрила.

                Дни на луда радост,

                блянове, игри,

                щастие и младост,

                сбъднати мечти.

Запленена под небето,

Живота нов ми носи радост,

пълно с обич е сърцето,

във душата – празник, благост!

30.05.2001 год.

 

50) Утро

Майско утро,

птича песен

и денят е пак чудесен!

Обожавам красотата,

слязла долу на земята!

лек ветрец полюшва клони,

 а небе брилянти рони,

бели облачета плуват,

на морето се любовта.

Птичи песни! Божи рай!

Бога на мига познай!