Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

„Човек е дошъл в света, за да намери своето място” – казва Учителя в 11 г. МОК, 1.07.1932 г. Ние сме намерили нашето място и то е в Братството – великият експеримент, замислен, осъществен и ръководен през вековете от Учителя. Никой не може да присвои патента „Бяло Братство” и всички опити в тази насока предварително са обречени, както сочи хронологията досега. Реплики и твърдения като „на който не му харесва, да си направи друго братство”, издават слабост и бягство от решаване на текущите проблеми от една страна и от друга – отварят опасна тенденция за разцепление, която може да има необратими последици.

Ние сме тук, оставаме тук и ще бъдем тук, където е нашият живот – в Братството. Сега нашите думи звучат непонятно, тенденциозно, дори за някои грубо. В последните няколко години се положиха доста усилия да се смесят несъвместими органи и системи, да се маскират и внедрят определени практики, принадлежащи на други сили. Това във всеки организъм води до едно – боледуване, пречистване и нов живот! Сега още боледуваме, но вярваме, това скоро ще се промени!

Десетте постулата, на които се гради нашето верую:

  1. Ние сме „за” морал и духовност – безусловно. Не да ги замазваме с реплики: „всеки си има свой морал”. Учителя е изковал достатъчно „златни правила” и, който добре познава неговото Слово, разбира настоящото положение на общността ни.
  2. Ние сме „за” Истината, която ни дава свобода и „не” на страха, сервилността и лакейството.
  3. Ние сме „за” братски отношения – чисти, неподправени и безкористни, не продиктувани от интереси и лични амбиции.
  4. Ние сме „за” свободно споделяне на мисли, опитности и идеи, не на измислени правила и догми писани от някой несъвършен като нас.
  5. Ние сме „за” откритост и искреност и „не” на одумване, клевета, интригантство и задкулисност.
  6. Ни сме „за” доказания професионализъм и „не” на използване активите на братската общност за осъществяване на кариеристични и властови амбиции.
  7. Ние сме „за” творчество и разнообразие и „не” на търсене на враг в опонента и заклеймяването му.
  8. Ние сме „за” личните опитности и истински постижения и „не” на механично усвоените знания и умения.
  9. Ние сме „за” равнопоставеност и разумна изява на всяка душа и „не” на фаворизирането на група хора с котерийно мислене.
  10. Ние сме „за” обединение и търсене на съвместимост помежду ни и „не” на разделението, манипулацията и завладяването.

Нека играем ролите си по правилата, като не се вживяваме и идентифицираме прекалено с тях. Да се вслушаме в разумния говор и да отворим умовете и сърцата си за предстоящите събития. Нека имаме смелостта и доблестта да си признаем като сгрешим. Нека имаме силата и милостта да си простим. Амин!

„И ще ги очистя, както се чисти среброто. И ще ги опитам, както се опитва златото. Очистено седем пъти. Не се моля да ги вземеш от света, а да ги опазиш от лукавия. И ще бъдат мои, говори Господ Бог, в онзи ден, когато аз приготвя скъпоценните си. Тогава те като камъни на корона, ще се увисочат на земята му. И Господ ще се яви върху тях. И когато бъда аз въздигнат от земята, ще привлека всички при себе си.” – аметистовите лъчи.