Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Духовният живот на Бургаското Братство дължи изключително много на сестра Весела Несторова – един от плеядата верни ученици, последователи на новите идеи и духовни работници на Божествената нива. Всеки организъм, бил той човешки, социален, национален или духовно-идеен, има свой хороскоп, по който може да се чете минало, настояще и бъдеще. Всеки такъв организъм, малък или голям, има своите върхови, кулминационни моменти, както и своите критични точки във времето, предопределени от Небето. Сестра Весела Несторова дойде в Бургас като отдавна чакан знахар, който успя да изцери чрез многобройни срещи, разговори и духовно-душевни взаимоотношения всички клетки от духовния организъм на Бургаското Братство в един особено критичен момент, който беше достигнал през края на 2001-ва година своя агонистичен апогей. Последните месеци от земния си път тя посвети изцяло за възвръщане на нормалното здравословно състояние на братския организъм в града, който тогава преживяваше едно болезнено и мъчително за всички състояние и нейното дело – дело на Учителя, не остана без жадувания резултат. Когато Слънцето на Любовта, Хармонията и Мира отново изгря величествено на пурпурния морски хоризонт, настъпи новата духовна пролет на нашия колективен духовен живот.

В така образувалият се благоприятен микроклимат се роди една нова форма, в която - вече прероденият, местен Младежки Окултен Клас (МОК) намери своето ново раждане, растене, развитие, връзване, цъфтене и плододаване. Когато Учителят е изнасял беседите и лекциите пред учениците, те са чували и възприемали Словото Му за първи път; преживяванията, емоциите, мислите и състоянията на всички тогава са били уникални, предизвикани от тази първа среща със Словото на Божествения Дух. Високовибрационните идеи на новото учение вече са изпълнили пространството, според изказване в този смисъл, на Учителя, и всяка по-чувствителна душа ги възприема чрез духовните си сетива, а ние – българите, сме привилегирована нация, защото имаме напечатани почти всички изнесени лекции и беседи на роден, български език – факт, над който мнозина от нас вече са се замисляли. Всеки може спокойно да ги изучава или сам, или с малка група от единомишленици и съидейници, или в по-голяма група - както например по време на Лятната Духовна Школа на Рила. Новата форма по това време, в която бургаският МОК намери своето новораждане, продължаваща и до ден днешен, се състои в самостоятелно и няколкократно четене през седмицата на съответната лекция от съответната годишнина на този клас, последователно изучаване, възприемане, размишляване и прилагане на вложените идеи, както и подробно разглеждане на зададените теми във всяка лекция. С така натрупания багаж, се събираме в група от десетина човека в сравнително новия братски клуб в ранния шести час и след кратък наряд започваме да обсъждаме и съпреживяваме заедно вложените мисли в лекцията в хармонична атмосфера било по метода на трите основни идеи – гръбнака на всяка лекция, било по хронологичен ред, било в пейзажен стил, присъщ на материалната природа, където повечето неща изглеждат като че ли разхвърляни, а всички знаем, че Разумното е подредило и организирало всичко на своето място. Мислите, заключенията, преживяванията и идеите, до които е достигнал всеки един от нас, проучвайки самостоятелно лекцията през седмицата стават достояние и на останалите чрез спокойно споделяне – образува се жива атмосфера, в която даден въпрос се разглежда многостранно и всеобхватно чрез аналогии и асоциации, но винаги в духа на Словото. Често се правят паралелни връзки с предишни лекции; проследява се живата нишка, която ги свързва в неразривно цяло като че ли в общ лекционен организъм. След десетгодишно участие в този МОК, категорично мога да споделя положителния ефект на холистичния подход в изучаване на лекциите, който е невъзможен само чрез индивидуална работа, а се постига именно чрез живо участие в подобна колективна форма. Допълнителните, косвени благословения са свързани с трениране и обогатяване на речта - способността точно, ясно и недвусмислено да споделяш породените от изучаването мисли и чувства, навици за всеобхватен и широк поглед върху всяка идея, както и разработване на колективно съзнание – един от основните атрибути на новата епоха на Водолея. С това ясно съзнаваме и чувстваме живата връзка, която съществува между кръжоците на Бялото Братство, както и с останалите пробудени души. Самостоятелната работа върху Словото и участието в хармонична група от съидейници, отключват във всеки един от нас скрити дарби, дремещи потенциални способности и забравени таланти. Работата върху себе си отеква в живота на Цялото и в разумния резонанс с Великото се ражда така жадуваното от всяка душа вдъхновено благословение и светло озарение.

                                                                                                                                 Й. Стоянов