Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

На 24.03.2013 г. от 11 ч. в залата на Областна управа ще се проведе пролетен концерт. Ще участват бургаски музиканти.