Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Нисан е първият месец на годината при редица древни култури – акадска, шумерска, вавилонска, еврейска и др. Той започва винаги след пролетното равноденствие, затова обхваща месеците март-април. Неговото начало се отбелязва при появата на първия сърп на Луната като отправна точка е равноденствието. Според древните предания на 1-ви нисан е сътворена Вселената.

Първият месец - нисан

"Нисан" произлиза от армейския език, на който са говорили във Вавилонската империя. Той е свързано с пролетта. Тора нарича нисан глава и цар на месеците от годината, защото именно с него започва отчитането на всички месеци в годината за евреите, а също така защото е и пролетен месец – през него се обновява и разцъфтява растителния и животински свят. Думата "Нисан" има същия корен, както думата "ницан" (пъпка, бутон – в превод от библейския език), т.е. нещо което с появата си ознаменува (стартира) началото на пролетта.

Съзвездието, което е свързано с месеца Нисан е Овен, защото именно в този месец дават приплод овцете. Съзвездието Овен е образувано от звезди, които са символ на богатството. На библейски език синоним на Овена е думата аштерот (приплод на дребен рогат добитък), свързана с думата богатство – защото този приплод обогатява своя стопанин. Поради това месеца се счита за източник на живот, благословение и богатство. Освен това, Овенът е още и агне, което се принася, като жертва на Песах през Нисан.

Месец Нисан съгласно "Сефер Йецира" (Книгата на Създаването)

Съгласно „Сефер Йецира“ за всеки месец кореспондират: буква от еврейската азбука, зодиакален знак, едно от дванадесетте колена на Исраел, чувство и контролиращ орган от тялото.

Нисан е първият месец от еврейския календар. Първата заповед, дадена на новородения народ на Исраел преди Изхода от Египет, е била: „Този месец [месец Нисан] да бъде за теб първия от месеците“ (Шемот 12:2).

С месец Нисан започва, в частност, периодът (текуфа) на пролетта. Трите месеца, от този период – Нисан, Йяр, Сиван – съответстват на трите племена от лагера на Йуда – Йуда, Исахар, Завулон - които са разположени в източната част на Скинията. В Тора, Нисан е посочен като „месеца на пролетта“ (חודש האביב).

В допълнение, Нисан е първия от шестте летните месеци, които кореспондират на шестте нива на пряка светлина (в Б-жествената служба – „подбуда от горе“). Това е намекнато в неговия синоним „месец на пролетта“ (אביב), чийто първи две букви, алеф (א) и бейт (ב), са в пряк последователен ред в еврейската азбуката.

Нисан също е посочен като „месецът на освобождението.“ Според приетото становище на нашите мъдреци: „В Нисан нашите предци са били освободени от Египет и в Нисан ние ще бъдем изкупени" (Рош аШана 11а).

Нисан е месец на чудеса, тъй като името му произлиза от думата на иврит за „чудеса“ (ניסים, нисим). Фактът, че името Нисан (ניסן) притежава две букви „нун“ (נ и ן) предполага според мъдреците, че е „чудеса на чудесата“ (ניסי ניסים). За бъдещото освобождение, се казва: „Както по времето на Изхода му от Египет, Аз ще му разкривам чудеса.“ В хасидут този стих е обяснен в смисъл, че чудесата на освобождението в бъдеще, ще бъдат невероятни и чудотворни дори в сравнение с чудесата на Изхода от Египет - както „чудеса на чудесата.“

Буква: Хей (ה)

Буквата Хей е фонетичен източник за всичките 22 букви на азбуката.

Мъдреците ни учат, че „с буквата Хей Б-г е сътворил този свят.“ Както се казва в началото на второто броене на Сътворението (което съответства на еврейския календар, започващ от Нисан): „Когато те били създадени“ (בהבראם) - тази дума е написана по начин, който означава „с [буквата] Хей, те били създадени.“ Така месец Нисан обозначава годишното подновяване на създаването на този свят.

Зодиакален знак: Ариес (Овен, Агне)

Агнето символизира пасхалната жертва, първата жертва на еврейския народ за Б-г, точно преди освобождението си. Еврейският народ е символизиран като агне (заобиколено от седемдесет вълци). От всички творения на Б-г, агнето притежава вродена способност да предизвикват милост с гласа си (произхода на речта, чувството на месец Нисан).

Коляно: Йуда

Йуда е царя („първият“) от колената на Исраел. Името му означава да благодаря, с речта (възприятието на Нисан).

Царят управлява народа си чрез силата на словото си, идея, намерена в стиха: "Защото словото на царя е суверенната му власт.“ Месец Нисан е „новата година за царете“ (Мишна Рош аШана 1:1).

Чувство: Реч

Смисълът на словото предполага възможността, на човек да изразява най-дълбоките чувства и прозрения. Поради това, концептуално, всички форми на изразяване на мнение са посочени генерично като „реч.“

„Този свят“ (създаден от буквата на Нисан, Хей) е този, който се основава върху (устната) комуникация. Олицетворейки със сефира малхут (царство) сегашната ни действителност, често тя се споменава като „света на словото“ (или „разкриването на света“).

Самият корен на думата на иврит за „реч“ (דבור) означава „да водя“ (לדבר), като в стиха: „Той ще  ни накара да водим много народи“ (Тиилим 47:4). Така чувството (смисъла) на словото е по същество и чувството за лидерство.

Централната мицва на месец Нисан, която се случва в нощта на Седера (в навечерието на 15-то число на Нисан), е разказването на историята за Изхода – „Колкото повече се говори за Изхода от Египет, толкова по-похвално.“ Това е най-значимата мицва, изискваща слово през цялата година. От 15-те етапа на Седера (15 = сумата от равностранен триъгълник със страна 5; сумата от всички числа от 1 до 5, където 5 е стойността на буквата Хей – ה, буквата на месец Нисан); магид – разказа на история за Изхода – е 5-тия етап (отново, 5 е стойността на буквата, Хей, която, както бе отбелязано е фонетичен източник на всички речи). Всъщност, дори и разказването на историята за Изхода, магидът започва с буквата „Хей“ (Хей Лахма Аня: „Това е хлябът на бедния“).

По този начин, освобождението от Египет (екзистенциалното състояние на „затвор“, невъзможността истински да изразиш себе си – „всички изгнания са за нас като Египет“) символизира свободата на словото.

Контролер: Десен Крак

Точно както „говоренето“ означава „да водиш“, точно така походката на някой (с десния крак, кракът на истината и доверието) насочва и контролира смисъла на словото, както е казано: „ходещите по пътя, говорят“ (Шофтим 5:10). Изговарянето думите на Тора, докато вървиш по пътя, вдъхновява за нови прозрения в тайните на Тора. Поради тази причина, ние откриваме, че много от тайните на светия „Зоар“ са били разкрити в рамките на „ходенето по пътя.“

Източник: http://www.kabbalah.bg/www/index.php?option=com_content&task=view&id=195...