Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

„Аз вярвам в любовта и мъдростта, които са създали живота. Аз вярвам, че те притежават силата да пресъздадат света. Аз вярвам, че живата Любов и мъдрост са способни да променят нашия живот, общество и дом. Ако приемем любовта и мъдростта, истината и правдата ще излязат наяве. Ангелите ще слязат от небесата и ще посадят добри плодове в нашите души. Казвам ви: Бог живее в мен и аз живея в Бог. Ако не ми вярвате, това няма да ме нарани. Вие питате защо поисках и защо дойдох на земята. Аз искам да запаля загасените фенери и да ви направя да светите като факли. Аз не проповядвам спасение. Аз проповядвам как Божията воля може да се изпълни на земята. Аз преподавам Пътя на изпълнението на волята на Живия Бог, в който е скрито вашето освобождение. Той ще ви накара да се чувствате като братя и сестри и ще ви подготви за живота, който идва на земята. Не е необходимо да се омайвате от моите лекции или личност. Важно е за вас да приемете Учението. Ако го приложите, вашите проблеми ще бъдат решени.

Не е важно кой съм аз. Важно е колко ще вземете от мен. Благодарете на Бог, че сте открили бликащ извор, и не казвайте нищо за моята роля в него. Наричат ни „дъновисти“ – това е грешка! Аз проповядвам Божията Любов. Не казвайте, че моето слово е измислено от някой си Дънов, а казвайте че това е Учението на Братството на Светлината. Утре ще дойде още някой с друго име. Величието на тези, които идват в света се състои в предаването на Истината, която Бог им е дал.. Ако вярвате, че можете да разделите учителя от Бога и Бог от учителя, не сте разбрали закона. Ако учителя мисли, че може да направи нещо отделно от Бога, той греши. Единственият, който учи хората е Бог! Тук Той приема всякаква форма. Това е което прави понякога Бог видим, понякога невидим. Не следвайте мен, а Божията Любов! Има нещо чуждо в света и това е Божественото. Това е Божественото, което аз искам да ви предам и да ви направя да го разберете. За да станете способни да го разберете, трябва да влезете в царството на Любовта. Това не са мои мисли, това са божествени мисли. Тер извират преди създаването на света и ето защо са проява на нас самите. Дори и най-малкият импулс към това, което е добро е божествен език.

Често съм питан за съдържанието на моето учение и тогава отговарям: „Това е Учение за живата природа, което включва цялата жива сила, с която е заета науката. Това е науката за човешкото същество, науката за това, което е разумно в света. Това е науката за Бог, за Любовта.“