Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Въвеждането на лятно часово време с изместване на часовника с един час напред през пролетта спомага за реализиране на незначителни икономии на електрическа енергия. Това съобщи днес доц. Радослав Кючюков от Русенския университет "Ангел Кънчев" на съвещание по темата, организирано от Научно-техническия съюз в София.

Лятното часово време се въвежда през последната неделя на март в 03 ч. и продължава до 04 ч. на последната неделя на октомври. Прилагането на това време за пръв път е предложено от Бенджамин Франклин с цел по-ефективно използване на дневната слънчева светлина. Един от първите радетели в България за въвеждането на лятното часово време е контраадмирал Дичо Узунов, с цел да подобри работоспособността на корабните екипажи. За пръв път у нас лятното часово време се въвежда в периода април-септември 1979 г. с решение на правителството.

В Япония, Китай и още в 153 държави не се прилага лятното часово време, то не се възприема и от определени религиозни общности. В Русия е отменено през 2010 г.

Според енергийни експерти потребителите на електрическа енергия за битови нужди използват количество ел. енергия, което зависи от качеството на живот, а не от системата на лятното часово време, като изключение прави осветлението. Стопанските нужди и разходите за външно (улично) осветление също не зависят от лятното часово време. Незначителни разходи за ел. енергия има при работния процес от 9.00 до 18.00 ч.

Хората все повече осъзнават недостатъците от въвеждането на лятното часово време, мярката отдавна е загубила своето значение, смята Ани Алашка от Българската стопанска камара. По изчисления на ЕСО пестенето на ел. енергия през периода март - октомври е 23 млн. киловатчаса или 54 стотинки на човек. Въпрос на национално решение е отмяната на това време, допълни Алашка.

Източник: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5699611