Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Цветница е хубав повод да види бял свят това дълго мислено, допълвано и преработвано електронно издание, посветено на стогодишнината от създаването на Завета на цветните лъчи на светлината от Учителя Беинса Дуно. В неговата основа е положена малката жълта книжка със същото залавие, чиито съставители са сестра Трендафила и брат Ангел. Сестра Трендафила ме приобщи към работата върху това разширено издание, което се превърна в доста пълен и многолик наръчник по темата за цветните лъчи на светлината и цветовете. С него се надяваме както да отговорим на интереса към разглежданата тема, така и да дадем материал за бъдещи изследвания, които да се фокусират върху различни аспекти на теорията и особено на приложението на този толкова естествен и ефикасен метод за оздравяване, самоусъвършенстване и духовно подпомагане, даден от Учителя приоритетно на българите и така актуален за нашето време. Освен за последователите на Учението, книгата ще представлява интерес и за хромотерапевти, хора на изкуството и всички, които работят със слово и багри.

Ето линк към страницата в сайта, където е качена книгата: http://friendsoftherainbow.net/node/810