Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Учителя: "Та сега и от вас се изисква да разкриете някои таланти, които са скрити у вас. Защото друго яче, ако не можете да разкриете, че имате един талант в себе си, вие нямате никакъв стимул, но в момента, когато вие съзнаете, че нещо се крие във вас, вие вече имате един силен стимул. Не сега човек да бъде един маниак, аз не говоря за маниячество. Но всеки един, няма човек в света, който да не носи някаква скрита дарба. Стига дълго време да е мислил, той ще дойде до това, което е идеал на живота. Това, което хората сега наричат идеал, то е нещо скрито у човека; и когато човек се домогне до своя идеал, в него има нещо скрито, има такава сила, че нищо не може да го спре в пътя! Та сега, всеки един от вас трябва да се стреми да открие нещо скрито в себе си, да открие този идеал, тази дарба. Това е хубавият стимул, който може да имате. И никога не търсете вашето щастие вънка от вас! Да търсите щастието вънка от вас то е все едно да уповавате на един ваш приятел, който ви е дал пари на заем, и построил къщата ви, и вие сте подписали полицата." (МОК Х г., „Скритите таланти”, 22.05.1931 г.)

Приложение към МОК Х г. „Скритите таланти” 22.05.1931 г.

Лична легенда (recurring dream)

Паулу Куелю: „В книгата ми „Алхимикът” главната теза се съдържа в следните думи, които цар Мелхиседек отправя към пастира Сантяго: „Когато силно искаш нещо, цялата вселена ти съдейства, за да постигнеш желанието си!” Безрезервно вярвам в това. Но докато следваме собствената си съдба, ние преминаваме през различни етапи, които изобщо не сме в състояние да разберем. Те винаги имат за цел да ни върнат отново към пътя на нашата Лична легенда (recurring dream), или по-точно да ни накарат да научим уроците, необходими, за да извървим собствената си съдба.

След като написах „Петата планина”, се сетих за този епизод, а също и за други проявления на неизбежното в живота ми. Всеки път, когато се чувствах господар на положението, се случваше нещо, което ме връщаше там, откъдето бях тръгнал. Питах се защо. Дали пък не съм осъден да стигам до целта, без никога да не пресека финалната линия? Дали пък Бог е толкова жесток, че да ми показва палмите на хоризонта само за да ме умори от жажда сред пустинята?

Много време ми бе необходимо, за да разбера, че не е точно така. Има неща, които се случват в живота ни, за да ни върнат към истинския път на нашата лична легенда. Други изникват, за да можем да приложим всичко онова, което вече знаем, а трети се появяват, за да ни научат.”

Алхимикът: „Всеки от нас, когато е съвсем млад, знае каква е личната му легенда. През този период всичко е ясно, всичко е възможно и човек не се страхува да мечтае и да иска онези неща, които би желал да извърши през живота си. С течение на времето обаче се появява някаква тайнствена сила, която се опитва да докаже, че е невъзможно личната свобода да бъде осъществена...

Това са сили, които изглеждат лоши, но в действителност благодарение на тях постепенно ще научиш как да осъществиш Личната си легенда. Те подготвят духа и волята, защото има една велика истина на тази планета: независимо кой си и с какво се занимаваш, щом много силно желаеш нещо, което означава, желанието ти се е родило в душата на Вселената. То е твоята мисия на земята.

Душата на Вселената се подхранва от щастието на хората. А понякога от нещастието, завистта, ревността... Единственото задължение на хората е да осъществят личната си легенда. Всичко се свежда до една-единствена същност. И когато силно поискаш нещо, цялата Вселена ти съдейства, за да постигнеш желанието си...

Хората твърде рано откриват смисъла на живота си. Може би поради това се предават твърде рано. Така е устроен светът...

Преди да осъществи някоя наша мечта, Вселената винаги ни подлага на изпитание, за да прецени, какво сме научили по пътя към целта. Тя прави това, не защото е зла, а за да можем, заедно с мечтата си, да овладеем уроците, които сме научили, вървейки към нея. Именно в този момент повечето хора се отказват. Това е, което наричаме на езика на пустинята „да умреш от жажда, когато палмите вече са се появили на хоризонта.”

Всяко едно търсене винаги почва с късмета на начинаещия. И винаги завършва с изпитание на завоевателя. Всеки човек на земята, независимо с какво се занимава, винаги играе главната роля в Историята на света. И обикновено не знае за това...”